2022-08-18 Underhållsarbete Mobile ID

18. August 2022, över hela världen

Torsdagen den 18.08. tidigt på morgonen mellan 01:00 och 01:30 kommer det att utföras underhållsarbete på Mobile ID-systemet.

Förväntad längd: 10 minuter

 

På grund av underhållsarbeten måste korta avbrott i tjänsten Mobile ID förväntas under ovan nämnda period.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom