2022-08-12 Problem med videoidentifiering i Schweiz (INTRUM)

12. August 2022, över hela världen

På grund av en tillfällig felkonfiguration accepteras vissa typer av identitetshandlingar inte längre lika giltiga. Konfigurationen kommer att repareras under denna dag.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom