2022-08-03 Videoidentifiering (EU) är störd (IDNow/identity.tm) - normal drift igen

3. August 2022, EU

Det finns för närvarande problem med videoidentifieringen via identity.tm/IDNow - vi rekommenderar att du istället använder NECT auto ident.

UPPDATERING:
Vi räknar med att tjänsten är tillgänglig igen på torsdag morgon.

UPPDATERING 4 augusti 2022: Kommunikationskanalen är återställd. Videoidentifiering bör fungera som förutsett igen. Om du har några problem skulle vi uppskatta om du kunde kontakta vår support Kontakta support - Swisscom Trust Services AG .


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom