19.07.2022 SMS-avbrott i Tyskland

19. July 2022, Tyskland

Den 19 juli 2022 observerades ett SMS-avbrott i Tyskland mellan 11:57 och 12:06 CET. Avbrottet beror på ett problem med SMS-aggregatet. Orsaken till avbrottet är åtgärdat.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom