12.10.21 Uppdatera RA -byråavtal

12. October 2021, över hela världen

RA -byråavtalen förnyades. Dessa har nu också utvidgats till den nya reviderade DPA i Schweiz. Dvs att det handlar om att nämna DPA, som dock är exakt inriktat på GDPR. I detta avseende har lite förändrats när det gäller innehållet i beställningsbearbetning inom detta område. Processen har också beskrivits igen som den för närvarande finns i appen. Nya utökade regler gäller för TOM: Telefonen kan också säkras genom att välja en kortare (6-siffrig) PW om antalet försök är begränsat.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom