06-12-2022 - Änderung SMS-Absendernummer

Hiermit informieren wir unsere Kunden und Partner, dass wir die Absender Nummer unserer SMS für das Akzeptieren der Nutzungsbestimmungen geändert haben.

Alt:+41582217423

Neu:+41798070201


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom