IndustriSjukvård

Sjukvårdssektorn drabbas hårt av brist på kvalificerad arbetskraft och personalöverbelastning. Detta översätts till stress och kan orsaka väntetider för patienter. Den dataskyddskompatibla digitaliseringen av komplexa processer erbjuder stor potential för att öka effektiviteten här.

 

Omfattande digitalisering av hälsosektorn kan standardisera och påskynda processer, vilket ökar effektiviteten och minskar kostnaderna. Detta öppnar resurser för bättre patientvård. Med en elektronisk patientjournal har patienterna all sin hälsoinformation på en central plats till hands. Detta gör att dokument enkelt kan utbytas mellan allmänna praktiker, läkare och klinik.

Dokument inom hälsosektorn kräver ofta en signatur eller bekräftelse. Swisscom Trust Services erbjuder nödvändiga lösningar för att säkerställa att detta dokumentflöde kan digitaliseras på ett holistiskt sätt, så att dessa avsiktsförklaringar kan göras på ett lagligt säkert och effektivt sätt. Exempel på detta är elektroniska recept, remisser, läkarintyg, samtycke etc.

Branschkunskap är avgörande

Hälsosystemen varierar mycket från land till land. Det finns olika regler, och graden av privatisering varierar också. Beroende på intressenter – sjukförsäkringsföretag, tjänsteleverantörer, apotek etc. – skiljer sig de specifika kraven. Swisscom Trust Services har konsulter eller partners som känner till situationen på respektive marknad mycket väl och är bekanta med den rättsliga ramen.

I det senare fallet finns våra experter till hands för att ge råd under hela processen. De kontrollerar vilka lösningar från vår serviceportfölj som ifrågasätts och kan knyta kontakter med olika kompetenta partners, till exempel när det gäller programmering och implementering av individualiserade identifieringsmetoder och elektroniska signaturer i befintliga komplexa mjukvarulösningar eller specifika processer.

Kompetent konsultation i alla faser

Branschexperterna på Swisscom Trust Services analyserar behov, problem och tidigare processer hos intresserade parter i detalj innan de förbereder ett erbjudande. Beroende på användningsfallet kan detta bestå av integrationen av en standardiserad (partner) lösning eller en utveckling som är skräddarsydd för användningsfallet.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom