Affärslösning

Signaturplattform – moln och på plats

Signaturplattformar gör det möjligt, särskilt för kunder som vill underteckna emellanåt, att helt enkelt ladda upp en fil och utlösa en avsiktsförklaring att underteckna, till exempel med ett fingeravtryck i en mobiltelefonautentiseringsapp.

Användaracceptans

Framgången för nya digitala lösningar beror alltid på att de accepteras av anställda, kunder och andra intressenter. För att säkerställa detta måste de vara så enkla och intuitiva som möjligt.

Flera signaturer

Så snart flera personer måste skriva under ett dokument blir det komplicerat. Om dokumentet måste skickas med post uppstår onödiga väntetider och spårning blir svår. Å andra sidan är varje steg direkt spårbart i en digital process.

Skylt överallt

Anställda är på hemmakontoret, på en affärsresa eller på en annan plats – allt detta kan komplicera och i onödan fördröja undertecknandet av dokument. Företag behöver idag lösningar som möjliggör enkel signering var som helst i realtid.

I företagen

Företagsdokument kan anta många olika former, så det finns ett behov av signeringslösningar som fungerar smidigt oavsett sammanhang och berörda parter – oavsett om de är interna eller externa.

Våra lösningar för signaturplattformar

Signatue As A Service@2x

Enstaka underskrifter utan egen installation

Om kunder eller företag bara vill signera dokument elektroniskt då och då eller inte vill ha en komplex signaturapplikation integrerad i sina arbetsflöden, är signaturplattformar det rätta valet för att spara värdefull tid. En signaturplattform gör det möjligt för användare att enkelt ladda upp digitala dokument och ladda ner dem elektroniskt signerade. Med denna lösning kan du undvika långa utvecklings- eller integrationsprojekt, sänka kostnaderna och få digitala erbjudanden till marknaden snabbare.

Einface Ux@2x

Enkel signering av dokument

Först laddar en användare upp dokumentet som ska signeras till signaturplattformen. I det andra steget kan användaren definiera vilka externa eller interna personer som uppmanas att signera dokumentet. Signaturplattformen skickar automatiskt inbjudningarna till signaturen till de tidigare definierade deltagarna (t.ex. via e-post). Därefter kan alla personer i plattformen placera sin signatur på dokumentet och underteckna det med sina definierade autentiseringsmetoder inom några få klick. Plattformen informerar om aktuell status när som helst och levererar det signerade dokumentet till alla deltagare så snart alla signaturer har gjorts. Slutligen kan det signerade dokumentet laddas ner och bearbetas vidare.

Flexibles Signieren@2x

Platsoberoende och företagssignering

Oavsett om det är på hemmakontoret, på kontoret eller på globalt distribuerade företagsplatser – anställda eller kunder får den aktuella statusen för en dokumentversion när som helst via en signaturplattform och kan signera den elektroniskt snabbt och oberoende av plats. Införandet av en signaturplattform eliminerar onödiga pappersprocesser och väntetider. Samtidigt kan processer effektiviseras och minska tidskrävande administrationskostnader, t.ex. skanning eller utskrift.

Lösningskomponenter

Smart Registration Service

Smart Registration Service (SRS) kan integreras till en signaturplattform med ett enkelt gränssnitt och erbjuder olika flexibla metoder för identifiering. SRS tar över kopplingen av identifiering med en autentiseringsmetod och möjliggör obegränsad elektronisk signering. Detta gör det möjligt för slutkunder att använda den kvalificerade elektroniska signaturen i den befintliga signaturplattformen och att signera digitala kontrakt direkt efteråt. Dessutom är det möjligt att ansluta befintliga identifieringsprocedurer och få dem certifierade för den kvalificerade signaturen. Läs mer

Signing Service

Signing Service är en molnbaserad tjänst för fjärrsignaturer. Det kan enkelt integreras i befintliga plattformar med Signing Services standard -API. Detta gör det möjligt för företag att lägga till elektroniska signeringsfunktioner i sina formulärprocesser samtidigt som de tar hänsyn till de högt reglerade efterlevnadskraven på sina respektive marknader. Läs mer

Authentication Methods

Våra autentiseringsmetoder (t.ex. Mobile ID) är de säkraste tvåfaktorsautentiseringarna på marknaden och möjliggör en elektronisk avsiktsförklaring och utlösning av den elektroniska signaturen – hemma eller på kontoret. Allt du behöver är en mobiltelefon med autentiseringsmetoden som redan är installerad (t.ex. Mobile ID, bankapp, etc.). Dessa metoder erbjuder den mest praktiska slutförandet av en digital formprocess. Läs mer

Tillsammans med våra partners till marknadsklar signaturplattform

SwissTrustRoom möjliggör säkert utbyte och effektiv behandling av konfidentiell information. SwissTrustRoom har flera säkerhets- och auktoriseringsnivåer och förhindrar att företagsinformation visas, ändras eller vid oavsiktlig vidarebefordran av obehöriga personer. Tack vare loggningen av alla aktiviteter garanteras uppfyllandet av efterlevnadskraven. Dessutom kan kvalificerade elektroniska signaturer göras med SwissTrustRoom.

Läs mer

Digital.Deals är en unik tjänst från Swisscom, Adobe och Ajila för digitalisering av affärsavtal. Denna tjänst gör det möjligt att presentera kompletta affärsprocesser digitalt fram till den lagligt giltiga digitala signaturen av kontrakt. Integration av mobil-ID ger kunderna en viktig byggsten för säker dataöverföring av avsiktsförklaringen.

Läs mer

”Partnerskapet med Swisscom Trust Services skapar enormt affärsvärde för finanssamhället”. Vi har skapat en premium fjärrsignaturtjänst som uppfyller behoven hos banker och privata banker som vill erbjuda QES enligt ZertES eller eIDAS på högsta säkerhetsnivå. Banker kommer att kunna använda sina befintliga KYC-förfaranden och autentiseringstekniker. Lösningen inkluderar också ”Vad du ser är vad du signerar” -teknik som kan installeras på plats.

Läs mer

Är du
intresserad?

Ta kontakt med en expert


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom