Affärslösning

Signaturplattform – moln och på plats

Signaturplattformar gör det möjligt, särskilt för kunder som vill skriva under då och då, att helt enkelt ladda upp en fil och utlösa en avsiktsförklaring att signera, till exempel med ett fingeravtryck på en mobilautentiseringsapp.

Användaracceptans

Framgången för nya digitala lösningar beror alltid på att de accepteras av anställda, kunder och andra intressenter. För att säkerställa detta måste de vara så enkla och intuitiva som möjligt.

Flera signaturer

Så fort flera personer ska skriva under ett dokument blir det komplicerat. Om handlingen måste skickas med post uppstår onödiga väntetider och spårningen blir svår. Å andra sidan, i en digital process är varje steg direkt spårbart.

Skylt överallt

Anställda är på hemmakontoret, på en affärsresa eller på en annan plats – allt detta kan komplicera och onödigt försena undertecknandet av dokument. Företag behöver idag lösningar som möjliggör enkel signering var som helst i realtid.

Över företag

Företagsdokument kan ta sig många olika former, så det finns ett behov av signeringslösningar som fungerar smidigt oavsett sammanhang och inblandade parter – internt eller externt.

Våra lösningar för signaturplattformar

Signatue As A Service@2x

Enstaka signaturer utan egen installation

Om kunder eller företag endast då och då vill signera dokument elektroniskt eller inte vill ha en komplex signaturapplikation integrerad i sina arbetsflöden är signaturplattformar det rätta valet för att spara värdefull tid. En signaturplattform tillåter användare att enkelt ladda upp digitala dokument och ladda ner dem tillbaka elektroniskt signerade. Med den här lösningen kan du undvika långa utvecklings- eller integrationsprojekt, minska kostnaderna och ta ut digitala erbjudanden snabbare på marknaden.

Einface Ux@2x

Enkel signering av dokument

Först laddar en användare upp dokumentet som ska signeras till signaturplattformen. I det andra steget kan användaren definiera vilka externa eller interna personer som är inbjudna att signera dokumentet. Signaturplattformen skickar automatiskt inbjudningarna till signaturen till de tidigare definierade deltagarna (t.ex. via e-post). Därefter kan alla personer i plattformen placera sin signatur på dokumentet och signera det med sina definierade autentiseringsmetoder inom några få klick. Plattformen informerar när som helst om aktuell status och levererar det undertecknade dokumentet till alla deltagare så snart alla underskrifter har gjorts. Slutligen kan det undertecknade dokumentet laddas ner och bearbetas vidare.

Flexibles Signieren@2x

Platsoberoende och företagsövergripande signering

Oavsett om det är på hemmakontoret, på kontoret eller på globalt distribuerade företagsplatser – anställda eller kunder får när som helst aktuell status för en dokumentversion via en signaturplattform och kan signera den elektroniskt snabbt och oberoende av plats. Införandet av en signaturplattform eliminerar onödiga pappersprocesser och väntetider. Samtidigt kan processer effektiviseras och minska tidskrävande administrationskostnader, till exempel skanning eller utskrift.

«Supporten från Swisscom Trust Services angående reglering och efterlevnadsämnen är optimal. Särskilt som leverantör av lösningar inom Enterprise Content Management och Business Process Management, skulle det vara otänkbart att ytterligare ta hand om dessa ämnen. Vi är beroende av en stark partner som Swisscom Trust Services och vet exakt att deras erbjudande är stensäkert. Det är därför vi inte behöver oroa oss för någonting. Allt är juridiskt djupgående. Vi är i de bästa händerna med Swisscom Trust Services.»

Oliver Huser

VD för objekt

Lösningskomponenter

Smart Registration Service

Smart Registration Service (SRS) kan integreras till en signaturplattform med ett enkelt gränssnitt och erbjuder olika flexibla metoder för identifiering. SRS tar över kopplingen av identifiering med en autentiseringsmetod och möjliggör obegränsad elektronisk signering. Detta gör det möjligt för slutkunder att använda den kvalificerade elektroniska signaturen i den befintliga signaturplattformen och att teckna digitala kontrakt direkt i efterhand. Dessutom är det möjligt att koppla befintliga identifieringsprocedurer och få dem certifierade för den kvalificerade signaturen. Läs mer

Signing Service

Signing Service är en molnbaserad tjänst för fjärrsignaturer. Den kan enkelt integreras i befintliga plattformar med hjälp av Signing Services standard-API. Detta gör att företag kan lägga till elektroniska signeringsmöjligheter till sina formulärprocesser samtidigt som de tar hänsyn till de mycket reglerade efterlevnadskraven på sina respektive marknader. Läs mer

Authentication Methods

Våra autentiseringsmetoder (t.ex. Mobile ID) är de säkraste tvåfaktorsautentiseringarna på marknaden och möjliggör en elektronisk avsiktsförklaring och utlösandet av den elektroniska signaturen – oavsett om det är hemma eller på kontoret. Allt du behöver är en mobiltelefon med autentiseringsmetoden redan installerad (t.ex. Mobile ID, Banking App, etc.). Dessa metoder erbjuder det bekvämaste slutförandet av en digital formulärprocess. Läs mer

Tillsammans med våra partners till marknadsfärdig signaturplattform

Connective hjälper varje organisation, oavsett storlek eller bransch, att göra affärer var som helst, var som helst och när som helst – på ett helt digitalt sätt. Med våra lösningar för Identity Hub, eSignatures och Smart Documents kan våra kunder effektivisera sina digitala transaktioner över gränserna och förvandla alla pappersbaserade kundresor (t.ex. digital onboarding, KYC och kontrakthantering) till en oöverträffad digital användarupplevelse.

Öka driftseffektiviteten, erbjud den bästa användarupplevelsen i klassen och få så lätt som möjligt efterlevnad av nationella och internationella bestämmelser (t.ex. Zertes, eIDAS, GDPR, UETA, eSIGN Act, …). Se partnerporträtt av Connective .

Läs mer

Våra lösningar för digital sessionhantering stöder effektivt och säkert samarbete både internt och med externa sessionsdeltagare. Börjar med den dagliga verksamheten för projektgrupper med information som är värdig att skydda, till strikt konfidentiella affärsprocesser i kommunikation mellan styrelse och styrelse.

Läs mer

Läs mer

Är du
intresserad?


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom