QES Ident Service

för friktionsfri identitetsverifiering i enlighet med den tyska lagen mot penningtvätt

Enligt den tyska lagen mot penningtvätt (GWG) måste skyldiga parter tydligt identifiera sina kunder eller avtalspartner inom ramen för kampen mot penningtvätt och due diligence. I samband med detta lagkrav stödjer QES Ident Service denna identitetskontroll och erbjuder en kombination av identifiering och kvalificerad elektronisk signatur enligt EU-förordningen eIDAS. QES Ident Service kan ersätta fysiska personers fysiska identifiering på plats och möjliggör digital identifiering baserat på ett tyskt onlinebankkonto och bevis på en referenstransaktion.

Snabb omvandlingsfrekvens

Till skillnad från en identifiering på plats eller video kan du utföra QES Ident-metoden med en efterföljande kvalificerad signatur helt online och friktionsfritt inom några minuter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kostnadseffektiv

På grund av låga abortfrekvenser under identitetsverifiering och användning av automatiserade processer är QES Ident mer kostnadseffektivt jämfört med andra identifieringsmetoder på marknaden.

Pålitlig

Med Swisscom som certifierad leverantör av förtroendetjänster enligt EU-förordningen eIDAS in och en bank som identifieringspartner och skyldig part garanteras due diligence i samband med att bekämpa penningtvätt.

Enkel integration

QES Ident-gränssnittet är baserat på beprövade protokoll – REST API och kan integreras i ett befintligt digitalt kundarbetsflöde eller onboarding med liten ansträngning och tid.

Hur fungerar QES Ident?

Qes Ident 1 Eng@2x

1. Inmatning av personuppgifter

För ändamålet med AML-kompatibel identitetsverifiering kommer din kund att omdirigeras från din portal till en speciell identifierings-URL för vår identifieringspartner. Efter att ha bekräftat användarvillkoren anger din kund sin personliga information i webbmasken: namn, bostadsadress, födelsedatum, födelseort, nationalitet och mobilnummer.

Qes Ident 2 Eng@2x

2. e-bankinloggning och referenstransaktion

Din kund väljer bankinstitution och loggar in på sitt tyska onlinebankkonto. Sedan godkänner han en överföring på 10 cent till identifieringspartnern med hjälp av sin banks transaktionsauktoriseringsmetod.

Qes Ident 3 Eng@2x

3. Elektronisk signatur

Din kund undertecknar alla dokument med en kvalificerad elektronisk signatur, t.ex. din ansökningsblankett för att öppna ett bankkonto. För att göra det får han en engångskod via SMS som han anger för signaturgodkännande. Efteråt är alla registreringsdata för din kund inklusive bevis på referenstransaktionen tillgängliga för dig.

Är du
intresserad?

Kontakt

Integration av QES Ident Service

QES Ident Service med sitt identitetsbevis och signatur är helt integrerad i kundens arbetsflöde. Det skulle till exempel vara tänkbart att kunden visar den som ska identifieras en handling för elektronisk signatur, t.ex. ett självutlämnande eller kontoöppning. Kunden öppnar sedan en beställning (1) för en QES Ident hos Swisscom och vidarebefordrar personen som ska identifieras till tjänsten (4, 5, 6).

Med orderöppningen överför kunden redan de kända personuppgifterna (1) till QES Ident Service, som personen sedan kan kontrollera och korrigera igen (valfritt) i portalen för Swisscoms identifieringspartner:

  • Förnamn och efternamn,
  • Hemadress,
  • Födelsedatum,
  • Födelseort
  • och nationalitet.

Alla uppgifter utom födelseorten kontrolleras av en välkänd tysk kreditbyrå och jämförs med uppgifterna från e-Banking-inloggningen. Den verifierade personen gör sedan referensöverföringen från sitt konto i Tyskland till identifieringspartnerns konto och uppfyller därmed även GWG:s krav på "omedelbarhet" (här: samma session) för överföringen som ska göras. Likaså är dokumentets hash nu också elektroniskt signerad på ett kvalificerat sätt, vilket kunden även överförde till Swisscom vid beställningen (1). Den signerade hashen returneras till kunden av identifieringspartnern (8). Kunden kan skapa ett signerat dokument från den signerade hashen. Detta säkerställer att innehållet i dokumentet inte kan läsas av varken Swisscom eller identifieringspartnern.

Kunden kan nu kontrollera tillåtligheten av signaturen för Swisscom IT Services Finance SE med hjälp av EU:s förtroendelista och signaturcertifikatet eller genom att fråga en validator. Dessutom får kunden loggdata för referensöverföringen direkt från Swisscoms identifieringspartner (8). Det innebär att identifiering har skett genom kontroll av en kvalificerad elektronisk signatur.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom