QES Ident Service

för friktionsfri identitetsverifiering i enlighet med den tyska lagen om penningtvätt

Enligt den tyska lagen om penningtvätt (GWG) måste skyldiga parter tydligt identifiera sina kunder eller avtalspartners inom ramen för kampen mot penningtvätt och due diligence. I samband med detta lagkrav stöder QES Ident Service denna identitetskontroll och erbjuder en kombination av identifiering och kvalificerad elektronisk signatur enligt EU -förordningen eIDAS. QES Ident Service kan ersätta fysisk identifiering av fysiska personer på plats och möjliggör digital identifiering baserad på ett tyskt nätbankkonto och bevis på en referensaffär.

Snabb konverteringsfrekvens

Till skillnad från en lokal eller videoidentifiering kan du utföra QES Ident-metoden med en efterföljande kvalificerad signatur helt online och friktionsfri inom några minuter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kostnadseffektiv

På grund av låga abortfrekvenser vid identitetsverifiering och användning av automatiserade processer är QES Ident mer kostnadseffektivt jämfört med andra identifieringsmetoder på marknaden.

Pålitlig

Med Swisscom som certifierad leverantör av förtroendetjänster enligt EU -förordningen eIDAS i och en bank som identifikationspartner och skyldig, garanteras due diligence i samband med bekämpning av penningtvätt.

Enkel integration

QES Ident -gränssnittet är baserat på beprövade protokoll – REST API och kan integreras i ett befintligt digitalt kundarbete eller onboarding med liten ansträngning och tid.

Hur fungerar QES Ident?

Qes Ident 1 Eng@2x

1. Inmatning av personuppgifter

För den AML-kompatibla identitetsverifieringen omdirigeras din kund från din portal till en särskild identifierings-URL för vår identifieringspartner. Efter att ha bekräftat användarvillkoren anger din kund sin personliga information i webbmasken: namn, bostadsadress, födelsedatum, födelseort, nationalitet och mobilnummer.

Qes Ident 2 Eng@2x

2. e-bankinloggning och referenstransaktion

Din kund väljer bankinstitut och loggar in på sitt tyska nätbankkonto. Sedan godkänner han en överföring på 10 cent till identifieringspartnern med hjälp av bankens transaktionsautoriseringsmetod.

Qes Ident 3 Eng@2x

3. Elektronisk signatur

Din kund signerar alla dokument med kvalificerade elektroniska signaturer, t.ex. din ansökningsform för att öppna ett bankkonto. För att göra det får han en engångskod via SMS, som han anger för signaturgodkännande. Efteråt är alla kunders registreringsdata inklusive bevis på referenstransaktionen tillgängliga för dig.

Är du
intresserad?

Ta kontakt med en expert

Integration av QES Ident Service

QES Ident Service med sitt bevis för identifiering och signatur är helt integrerat i kundens arbetsflöde. Det kan till exempel vara tänkbart att kunden visar personen som ska identifieras ett dokument för elektronisk signatur, t.ex. ett självupplysande eller kontoöppning. Kunden öppnar sedan en order (1) för ett QES -ID med Swisscom och vidarebefordrar personen som ska identifieras till tjänsten (4, 5, 6).

När ordern öppnas överför kunden redan de kända personuppgifterna (1) till QES Ident Service, som personen sedan kan kontrollera och korrigera igen (valfritt) i portalen till Swisscoms identifieringspartner:

  • Förnamn och efternamn,
  • Hemadress,
  • Födelsedatum,
  • Födelseort
  • och nationalitet.

All data utom födelseorten kontrolleras av en välkänd tysk kreditbyrå och jämförs med uppgifterna från e-bankinloggningen. Den verifierade personen gör sedan referensöverföringen från sitt konto i Tyskland till identifieringspartnerns konto och uppfyller därmed också GWG -kravet på "omedelbarhet" (här: samma session) för överföringen som ska göras. På samma sätt är haschen i dokumentet nu också elektroniskt signerad på ett kvalificerat sätt, vilket kunden också skickade till Swisscom vid beställningen (1). Den signerade hashen returneras till kunden av identifieringspartnern (8). Kunden kan skapa ett signerat dokument från den signerade hash. Detta säkerställer att dokumentets innehåll inte kan läsas av vare sig Swisscom eller identifieringspartnern.

Kunden kan nu kontrollera tillåtligheten av Swisscom IT Services Finance SE : s signatur med EU -förtroendelistan och signaturcertifikatet eller genom att fråga en validator. Dessutom får kunden loggdata för referensöverföringen direkt från Swisscoms identifieringspartner (8). Detta innebär att identifieringen har utförts genom att kontrollera en kvalificerad elektronisk signatur.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom