IndustriPersonalavdelning

Den digitala omvandlingen påverkar alla företagsområden och HR-avdelningar påverkas inte. Digitalisering av egna processer ger ett utmärkt tillfälle att öka effektiviteten i avdelningen och bidra mer till affärssucces.

 
HR kräver mycket administrativt arbete utan att direkt betala för hårda affärsmål. Processautomation är därför ett viktigt nyckelord för sektorn, som måste öka dess effektivitet för att inte uppfattas som en kostnadsdrivare. Konsekvent digitalisering och omfattande automatisering av processer befriar de anställda från rutinuppgifter och gör dem tillgängliga för mer strategiska aktiviteter.
Å andra sidan finns det den trevligaste upplevelsen för sökande på de konkurrenskraftiga arbetsmarknaderna. Tidsfaktorn bör inte heller försummas här: I det så kallade talangkriget finns det alltid en risk att en sökande ändå ändrar sig om det tar för lång tid att sluta ett kontrakt.
Swisscom Trust Services stöder digital, snabb och ändå juridiskt säker ombordstigning av nya medarbetare med innovativa signaturlösningar.

Med djupgående råd till rätt lösning

Beroende på bransch och företagets storlek står HR-chefer inför mycket olika utmaningar. Kraven kan också variera beroende på funktion, vare sig det är snabbt undertecknande av anställningsavtal eller effektivare rekrytering. För många användningsfall kan Swisscom Trust Services utnyttja ett omfattande partnernätverk och testade standardlösningar. Intern utveckling är dock också möjlig för speciella utmaningar.

I det senare fallet finns våra experter till hands för att ge råd under hela processen. De kontrollerar vilka lösningar från vår serviceportfölj som ifrågasätts och kan knyta kontakter med olika kompetenta partners, till exempel när det gäller programmering och implementering av individualiserade identifieringsmetoder och elektroniska signaturer i befintliga komplexa mjukvarulösningar eller specifika processer.

Kompetent konsultation i alla faser

Branschexperterna på Swisscom Trust Services analyserar behov, problem och tidigare processer hos intresserade parter i detalj innan de förbereder ett erbjudande. Beroende på användningsfallet kan detta bestå av integrationen av en standardiserad (partner) lösning eller en utveckling som är skräddarsydd för användningsfallet.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom