Affärslösning

Messenger -integration

Idag har kunderna helt andra krav på att interagera med varumärken och företag än för bara några år sedan. Kundkommunikation via budbärartjänster är därför redan standard på många ställen. Att ingå ett kontrakt via denna kanal är nästa logiska steg mot en sömlös kundupplevelse under 2000 -talet.

Friktionsfri

Styrkorna i budbärarkommunikation får inte äventyras av komplexitet och mediestörningar i identifiering. Annars finns det risk för att kundresan avbryts.

Omvandlingsfrekvens

Chatbots har hittills främst tjänat till att informera kunderna. Ett nästa steg för framtiden för digitala affärsmodeller är emellertid automatiskt ingående av kontrakt via denna kanal

Tidgeist

En generation som vuxit upp med budbärartjänster som en naturlig del av vardagen ställer helt nya krav på interaktion med varumärken. De som lyckas kartlägga affärsprocesser

Kundinteraktion

Att växla fram och tillbaka mellan digitala kanaler för att signera dokument är inte intuitivt. Att skriva kontrakt direkt i Messenger gör interaktionen mer användarvänlig och effektiv.

Våra lösningar för messengerintegration

conversational-banking@2x

Säkra banktransaktioner direkt i Messenger

Efter nätbank och mobilbank kommer samtalbank. För att göra bankernas och FinTech-företagens kundkommunikation ännu mer kundvänlig kan bekvämligheten med snabbmeddelanden kombineras med en elektronisk signatur på dokument. Den elektroniska signaturen integrerad i en chatt gör det möjligt att hantera affärer helt och hållet digitalt med en trevlig och intuitiv användarupplevelse. Messengerintegration innebär nästa steg i digitaliseringen för banker. Den elektroniska signaturen eliminerar en flaskhals i processen och kommunikation samt ingåendet av kontrakt kan ske via samma plattform.

Lösningskomponenter

Signing Service

Signing Service är en molnbaserad tjänst för fjärrsignaturer. Det kan enkelt integreras i befintliga snabbmeddelandelösningar med standardtypen Signing Service. Detta gör det möjligt för slutanvändare att teckna digitala kontrakt direkt i meddelandekanalen med en lagligt giltig elektronisk signatur, med beaktande av högt reglerade efterlevnadskrav. Läs mer

Smart Registration Service

Smart Registration Service (SRS) erbjuder flexibla möjligheter för identifiering av slutkunder i messenger -kanalen. SRS kopplar identifikationen med en autentisering för obegränsad elektronisk signering. På detta sätt kan slutkunder ingå ett kontrakt direkt i messenger -kanalen på ett lagligt sätt med en kvalificerad elektronisk signatur. Dessutom är det möjligt att ansluta befintliga identifieringsprocedurer och få dem certifierade för den kvalificerade signaturen. Läs mer

Tillsammans med våra partners att ingå ett kontrakt i Instant Messenger

“Swisscom AIS Service är den överlägset mest sofistikerade kvalificerade signaturlösningen på marknaden. Registreringsprocessen är genomtänkt och tar bara några minuter per användare. Både eIDAS och ZertES stöds. Med SecuChat, vår säkra snabbmeddelare, kan vi därför erbjuda den mest användarvänliga elektroniska signaturen för dokument-det är enkelt, snabbt och säkert ”, säger Jean-Pierre Schmit, VD för Jemmic. Se partnerporträtt av jemmic .

Läs mer

Är du
intresserad?

Ta kontakt med en expert


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom