Affärslösning

Messenger-integration

Kunderna har idag väldigt andra krav på att interagera med varumärken och företag än vad de hade för bara några år sedan. Kundkommunikation via messengertjänster är därför redan standard på många håll. Att ingå ett kontrakt via denna kanal är nästa logiska steg mot en sömlös kundupplevelse under 2000-talet.

Friktionsfri

Styrkan hos budbärarkommunikation får inte äventyras av komplexitet och mediastörningar i identifieringen. Annars finns risk för att kundresan avbryts.

Omvandlingsfrekvens

Chatbots har hittills främst tjänat till att informera kunderna. Ett nästa steg för framtiden för digitala affärsmodeller är dock automatiskt ingående av kontrakt via denna kanal

Tidsanda

En generation som vuxit upp med messengertjänster som en naturlig del av vardagen ställer helt nya krav på interaktion med varumärken. De som lyckas kartlägga affärsprocesser

Kundinteraktion

Att växla fram och tillbaka mellan digitala kanaler för att signera dokument är inte intuitivt. Att teckna kontrakt direkt i Messenger gör interaktionen mer användarvänlig och effektiv.

Våra lösningar för messenger-integration

conversational-banking@2x

Säkra banktransaktioner direkt i Messenger

Efter nätbank och mobilbank kommer konversationsbank. För att göra bankers och FinTech-företags kundkommunikation ännu mer kundvänlig kan bekvämligheten med snabbmeddelanden kombineras med en elektronisk signatur på dokument. Den elektroniska signaturen integrerad i en chatt gör den helt digitala behandlingen av affärstransaktioner möjlig med en trevlig och intuitiv användarupplevelse. Messenger-integration innebär nästa steg i digitaliseringen för banker. Den elektroniska signaturen eliminerar en flaskhals i processen och kommunikation samt ingående av kontrakt kan ske via samma plattform.

Lösningskomponenter

Signing Service

Signing Service är en molnbaserad tjänst för fjärrsignaturer. Den kan enkelt integreras i befintliga snabbmeddelandelösningar med hjälp av Signing Service standard API. Detta gör det möjligt för slutanvändare att underteckna digitala kontrakt direkt i meddelandekanalen med en juridiskt giltig elektronisk signatur, med hänsyn till högt reglerade efterlevnadskrav. Läs mer

Smart Registration Service

Smart Registration Service (SRS) erbjuder flexibla möjligheter för identifiering av slutkunder i messengerkanalen. SRS kopplar identifieringen med en autentisering för obegränsad elektronisk signering. På så sätt kan slutkunder sluta ett avtal direkt i messengerkanalen på ett lagligt överensstämmande sätt med en kvalificerad elektronisk signatur. Dessutom är det möjligt att koppla befintliga identifieringsprocedurer och få dem certifierade för den kvalificerade signaturen. Läs mer

Tillsammans med våra partners för att sluta ett avtal i Instant Messenger

“Swisscom AIS Service är den överlägset mest sofistikerade kvalificerade signaturlösningen på marknaden. Registreringsprocessen är genomtänkt och tar bara några minuter per användare. Både eIDAS och ZertES stöds. Med SecuChat, vår säkra snabbmeddelare, kan vi därför erbjuda den mest användarvänliga elektroniska signaturen för dokument-det är enkelt, snabbt och säkert ”, säger Jean-Pierre Schmit, VD för Jemmic. Se partnerporträtt av jemmic .

Läs mer

eSignR by Glue Software Engineering AG

https://esignr.ch

Konfidentialitet är vår högsta prioritet. Till skillnad från andra signeringslösningar lämnar dina dokument med eSignR aldrig din egen enhet. För att inte lämna några frågor öppna när det gäller den digitala signaturens bindande karaktär undertecknar eSignR endast med den högsta standarden, den kvalificerade digitala signaturen (QES) i enlighet med schweizisk lag och EU-lagstiftning (ZertES, eIDAS). Sedan 2005 har vi implementerat våra kunders krav och önskemål i våra egna signaturlösningar för sömlös integration i befintliga system. eSignR från Glue Software Engineering AG är resultatet av dessa många års erfarenhet.

Läs mer

Är du
intresserad?


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom