Affärslösning

Messenger-integration

Idag har kunderna väldigt andra krav på att interagera med varumärken och företag än vad de hade för bara några år sedan. Kundkommunikation via messengertjänster är därför redan standard på många håll. Att ingå ett kontrakt via denna kanal är nästa logiska steg mot en sömlös kundupplevelse under 2000-talet.

Friktionsfri

Styrkan hos budbärarkommunikation får inte äventyras av komplexitet och mediastörningar i identifieringen. Annars finns risk för att kundresan avbryts.

Omvandlingsfrekvens

Chatbots har hittills främst tjänat till att informera kunder. Ett nästa steg för framtiden för digitala affärsmodeller är dock automatiskt ingående av kontrakt via denna kanal

Tidsanda

En generation som vuxit upp med messengertjänster som en naturlig del av vardagen ställer helt nya krav på interaktion med varumärken. De som lyckas kartlägga affärsprocesser

Kundinteraktion

Att växla fram och tillbaka mellan digitala kanaler för att signera dokument är inte intuitivt. Att teckna kontrakt direkt i Messenger gör interaktionen mer användarvänlig och effektiv.

Våra lösningar för messenger-integration

conversational-banking@2x

Säkra banktransaktioner direkt i Messenger

Efter nätbank och mobilbank kommer konversationsbank. För att göra bankers och FinTech-företags kundkommunikation ännu mer kundvänlig kan bekvämligheten med snabbmeddelanden kombineras med en elektronisk signatur på dokument. Den elektroniska signaturen integrerad i en chatt gör den helt digitala behandlingen av affärstransaktioner möjlig med en trevlig och intuitiv användarupplevelse. Messenger-integration innebär nästa steg i digitaliseringen för banker. Den elektroniska signaturen eliminerar en flaskhals i processen och kommunikation samt ingående av avtal kan ske via samma plattform.

Lösningskomponenter

Signing Service

Signing Service är en molnbaserad tjänst för fjärrsignaturer. Den kan enkelt integreras i befintliga snabbmeddelandelösningar med hjälp av Signing Service standard-API. Detta gör det möjligt för slutanvändare att underteckna digitala kontrakt direkt i meddelandekanalen med en juridiskt giltig elektronisk signatur, med hänsyn till högt reglerade efterlevnadskrav. Läs mer

Smart Registration Service

Smart Registration Service (SRS) erbjuder flexibla möjligheter för identifiering av slutkunder i messengerkanalen. SRS kopplar identifieringen med en autentisering för obegränsad elektronisk signering. På så sätt kan slutkunder sluta ett avtal direkt i messengerkanalen på ett lagligt överensstämmande sätt med en kvalificerad elektronisk signatur. Dessutom är det möjligt att koppla befintliga identifieringsprocedurer och få dem certifierade för den kvalificerade signaturen. Läs mer

Tillsammans med våra partners för att sluta ett avtal i Instant Messenger

“Swisscom AIS Service är den överlägset mest sofistikerade kvalificerade signaturlösningen på marknaden. Registreringsprocessen är genomtänkt och tar bara några minuter per användare. Både eIDAS och ZertES stöds. Med SecuChat, vår säkra snabbmeddelare, kan vi därför erbjuda den mest användarvänliga elektroniska signaturen för dokument-det är enkelt, snabbt och säkert ”, säger Jean-Pierre Schmit, VD för Jemmic. Se partnerporträtt av jemmic .

Läs mer

eSignR by Glue Software Engineering AG

https://esignr.ch

Sekretess är vår högsta prioritet. Till skillnad från andra signaturlösningar lämnar dina dokument aldrig din egen enhet med eSignR. För att inte lämna några frågor öppna angående den digitala signaturens bindande karaktär, signerar eSignR exklusivt enligt högsta standard, den kvalificerade digitala signaturen (QES) enligt CH och EU-lag (ZertES, eIDAS). Sedan 2005 har vi implementerat våra egna signaturlösningar för att möta våra kunders krav och krav på sömlös integration i befintliga system. eSignR av Glue Software Engineering AG är resultatet av dessa års erfarenhet.

Läs mer

Är du
intresserad?

Kontakt


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom