Identifieringsmetoder

i Smart Registration Service för flexibel aktivering av elektroniska signaturer

Med vår Smart Registration Service strävar vi kontinuerligt efter målet att tillhandahålla en flexibel digital identifieringstjänst för aktivering av elektroniska signaturer. Baserat på aktuella marknadstrender för elektroniska identiteter och våra kunders utmaningar väljer vi noggrant ut de bästa och mest innovativa elektroniska identifieringsmetoderna åt dig. Genom att integrera Smart Registration Service i din applikation väljer du rätt identifieringsmetod för ditt användningsfall eller enligt dina kundspecifika behov. På så sätt drar du nytta av en lösning med hög flexibilitet och bästa konverteringsfrekvens och gör att dina kunder snabbt kan använda elektroniska signaturer.

Hur fungerar identifieringsmetoderna
av Smart Registration Service arbete?

Alla SRS-identifieringsmetoder säkerställer identitet baserad på giltiga identifikationshandlingar eller andra erkända bevis. I ett andra steg kopplas din autentiseringsmetod baserad på mobilnumret till identifieringen. De insamlade uppgifterna signeras elektroniskt av ansvarig identifierings- eller registreringsmyndighet och lagras som bevis i en särskilt skyddad databas. Därefter kan användaren använda den elektroniska signaturen i flera år.

Denna funktion är inaktiverad. Acceptera funktionella kakor för att använda vår tjänst.

Denna funktion är inaktiverad. Acceptera funktionella kakor för att använda vår tjänst.

Denna funktion är inaktiverad. Acceptera funktionella kakor för att använda vår tjänst.

Denna funktion är inaktiverad. Acceptera funktionella kakor för att använda vår tjänst.

Är du
intresserad?

Kontakt

Vilken Smart Registration Service identifieringsmetod är rätt för dig?

SRS Video

Identifiering via videokonferens med en videoagent

SRS Bank

Identifiering med tysk e-bankinloggning och referenstransaktion med återbetalning

SRS eID

Identifiering med elektronisk ID-funktion för det tyska identitetskortet

SRS Direct

Identifiering face-2-face med en agent i en Swisscom Shop (Schweiz)

Video

Bank

eID

Direct

SRS Video

SRS Bank

SRS eID

SRS Direct

Tillåter signatur för:

EU/EES-jurisdiktion

Kvalificerad och avancerad signatur enligt EU-förordningen eIDAS

schweizisk jurisdiktion

Avancerade signaturer inom Schweiz

EU/EES-jurisdiktion

Kvalificerad och avancerad signatur enligt EU-förordningen eIDAS

schweizisk jurisdiktion

Avancerad signatur inom Schweiz

EU/EES-jurisdiktion

Kvalificerad och avancerad signatur enligt EU-förordningen eIDAS

schweizisk jurisdiktion

Avancerad signatur inom Schweiz

EU/EES-jurisdiktion

Kvalificerad och avancerad signatur enligt EU-förordningen eIDAS

schweizisk jurisdiktion

Kvalificerad och avancerad signatur enligt schweizisk federal lag ZertES

Giltighet av identifiering:

Signera elektroniskt i upp till 5 år utan ny legitimation

Signera elektroniskt i upp till 2 år utan ny legitimation

Signera elektroniskt i upp till 2 år utan ny legitimation

Signera elektroniskt i upp till 5 år utan ny legitimation

Krav på legitimation:

Bevis

Giltigt pass eller ID-kort

Hårdvara

Webbläsare via PC/laptop eller via mobilapp med smartphone/surfplatta med mikrofon och kamera

Bevis

Tyskt byteskonto med e-bankinloggning.

Hårdvara

Webbläsare via PC/laptop eller mobil webbläsare via smartphone/surfplatta

Bevis

Tyskt ID-kort med elektronisk ID-funktion

Hårdvara

Webbläsare via PC/laptop med godkänd ID-kortläsare eller via mobilapp på smartphone/surfplatta med NFC-funktion

Bevis

Giltigt pass eller ID-kort

Hårdvara

Smartphone med aktiverad autentiseringsmetod (t.ex. Mobile ID) eller lösenord/SMS-kod

Tillgänglighet och varaktighet för identifiering:

Tillgänglighet

Mo. – Så.
7-12

Varaktighet

Cirka. 5-10 min.

Tillgänglighet

24 h / 7 dagar

Varaktighet

Cirka. 2-3 min.

Tillgänglighet

24 h / 7 dagar

Varaktighet

Cirka. 3-5 min.

Tillgänglighet

24 h / 7 dagar

Varaktighet

Cirka. 3-5 min.

Prismodell:

Transaktionspris och månadsavgift

(Prisrabatt för partners)

Transaktionspris och månadsavgift

(Prisrabatt för partners)

Transaktionspris och månadsavgift

(Prisrabatt för partners)

Gratis


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom