Smart Registration
Service

juridiskt överensstämmande identifiering och registrering för elektronisk signatur

Den elektroniska signaturen kräver en unik identifiering och registrering av en användare. Vår Smart Registration Service (SRS) möjliggör koppling av identifiering med en autentiseringsmetod för obegränsad elektronisk signering. Den innehåller en samling olika identifieringsmetoder, såsom SRS Video, SRS Bank, SRS Direct eller SRS eID. Dessutom erbjuder vi vår egen utvecklade och kostnadsfria RA-app, som möjliggör en enkel och säker ansikts-2-ansiktsidentifiering.

Effektivitet

Med en engångsregistrering och identifiering av SRS kan dina kunder skriva flera gånger och använda Signing Service. Beroende på identifieringsmetod kan signering ske under en viss tidsperiod, t.ex. 5 år med en videoidentifiering. I signaturprocessen använder du bara autentiseringsmetod för att uttrycka avsiktsförklaringen för signaturen.

Anpassat

Du väljer de lämpligaste identifieringsmetoderna för din process och erbjuder detta till dina slutkunder baserat på deras krav, matchande:

  • det rättsliga området EU eller Schweiz där underskriften ska äga rum,
  • underskriftens juridiska vikt: kvalificerad eller avancerad
  • de tekniska möjligheter som din slutkund har.

Enkel integration

Du kan integrera vårt SRS-gränssnitt (API) med liten ansträngning och på kort tid eftersom gränssnittet är baserat på beprövade protokoll. Vi ger dig en detaljerad integrationsguide och online-dokumentation.
Säkra

Lagligt överensstämmande

Våra revisorer kontrollerar kontinuerligt våra processer och system som en ackrediterad certifieringsmyndighet och leverantör av trust services i EU och Schweiz (i enlighet med eIDAS och ZertES). Samtidigt är alla registreringsförfaranden som erbjuds i SRS tillåtna i relevanta jurisdiktioner enligt den legala vikten av signaturen (kvalificerad eller avancerad).

Processsteg

Alla identifieringsmetoder har till uppgift att säkerställa din identitet baserat på dina identitetshandlingar eller annat erkänt bevis. I ett andra steg är din autentiseringsmetod baserad på ditt mobilnummer kopplat till din identifikation. I denna process signeras de insamlade uppgifterna elektroniskt av den ansvariga identitets- eller registreringsmyndigheten och lagras som bevis i SRS i en speciellt skyddad databas. För varje post skickar SRS en SMS-bekräftelse till användaren för att acceptera användarvillkoren för signing service.

1. Videosamtal till en agent

Du får din personliga webbadress eller omdirigeras direkt till videoidentifikationstjänsten. För att garantera god kvalitet under videosamtalet och identifieringen kan du ladda ner identifieringspartnerns app för optimal kamera- och mikrofonanvändning. Du hittar instruktioner för nedladdning av appen på respektive webbplats. Tyska och engelska språk stöds.

2. Bevisidentitet baserat på ID-dokument

I kontakt med videoagenten måste du visa fram- och baksidan av ditt ID-kort eller pass. Du kan behöva flytta ditt ID-dokument fram och tillbaka så att identifieringspartnerns videoagent kan känna igen de optiska säkerhetsfunktionerna. Videoagenten kan också ställa dig vissa säkerhetsfrågor, t.ex. innehållsfrågor om ditt ID-kort eller ber dig göra vissa gester framför kameran. På det här sättet kontrollerar agenten din "livlighet" och kan utesluta en prefabricerad "falsk video".

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

För att slutföra registreringen måste du ange ditt mobilnummer. Du verifierar ditt mobilnummer genom att få ett engångslösenord via SMS. Därefter är videoidentifieringen slutförd. Då får du ett nytt SMS med en länk till en webbadress till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att använda Signing Service.

Processsteg

Alla identifieringsmetoder har till uppgift att säkerställa din identitet baserat på dina identitetshandlingar eller annat erkänt bevis. I ett andra steg är din autentiseringsmetod baserad på ditt mobilnummer kopplat till din identifikation. I denna process signeras de insamlade uppgifterna elektroniskt av den ansvariga identitets- eller registreringsmyndigheten och lagras som bevis i SRS i en speciellt skyddad databas. För varje post skickar SRS en SMS-bekräftelse till användaren för att acceptera användarvillkoren för signing service.

1. Verifiering av personuppgifter

Du får en webbadress eller omdirigeras direkt till bankidentifikationstjänsten. I webbmasken blir du ombedd att ange dina personuppgifter, t.ex. namn, bostadsadress, födelsedatum, födelseort och nationalitet samt ditt mobilnummer. Om du redan har lämnat dina personuppgifter till din signaturapplikationsleverantör visas de automatiskt och du kan korrigera dem. Ditt namn måste exakt matcha det namn som du har angett för ditt nuvarande konto i din bank.

2. E-bankinloggning med referensaffär

Ange nu dina inloggningsuppgifter för e-bank. Nästan alla tyska banker stöder identifieringen. Sedan initierar du en överföring på 0,10 € till identifieringspartnern med din banks transaktionsbekräftelsemetod (t.ex. bankspecifik app, Flicker-TAN, etc.). De 10 centen kommer att överföras tillbaka efter några dagar.

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

Nu kommer ditt angivna mobilnummer att kontrolleras. Det borde vara mobilnumret som du har länkat till Mobile ID autentiseringsappen och du vill använda för signaturen i framtiden. För detta ändamål kommer du att få ett engångslösenord via textmeddelande och sedan bekräfta detta i webbmasken. Din videoidentifiering är nu klar. Då får du ett nytt SMS med länken till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att vi ska kunna Signing Service

Processsteg

Alla identifieringsmetoder har till uppgift att säkerställa din identitet baserat på dina identitetshandlingar eller annat erkänt bevis. I ett andra steg är din autentiseringsmetod baserad på ditt mobilnummer kopplat till din identifikation. I denna process signeras de insamlade uppgifterna elektroniskt av den ansvariga identitets- eller registreringsmyndigheten och lagras som bevis i SRS i en speciellt skyddad databas. För varje post skickar SRS en SMS-bekräftelse till användaren för att acceptera användarvillkoren för signing service.

1. Hitta offentlig registreringsmyndighet nära dig

Med hjälp av kartan över Schweiz kan du söka efter en offentlig registreringsmyndighet för signaturen nära dig. Många Swisscom-butiker i hela Schweiz erbjuder denna tjänst för gratis registrering för signaturen. Se till att du bara besöker en butik som är listad. Innan du besöker butiken, se till att du har länkat din autentiseringsmetod Mobile ID eller Mobile ID app till ditt mobilnummer.

Till SRS Direct

2. RA-agent verifierar personligen din identitet

Du besöker butiken personligen och ber om en "elektronisk signaturregistrering". En anställd i butiken, som är utbildad som RA-agent, ber om ditt giltiga ID eller pass, skannar och kontrollerar din identitetsinformation med RA-appen. Baserat på de visuella och haptiska funktionerna verifierar medarbetaren ditt ID-dokuments äkthet. Därefter tar RA-agenten ett foto av dig som bevis på din personliga närvaro.

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

Slutligen ber butikens anställd om ditt mobilnummer, som du vill använda för din signatur i framtiden. För detta kontrollerar agenten ditt mobilnummer genom att ringa dig snabbt på din mobiltelefon för att se till att det är korrekt. Efteråt bekräftar RA-agenten registreringen och du får automatiskt ett SMS med länken till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att använda Signing Service.

Är du
intresserad?

Kontakta en expert

Face-2- identifiering på kort tid

RA App

Förutom de identifieringsmetoder som finns i SRS, möjliggör vår egenutvecklade och certifierade registreringsmyndighet (RA) -app enkel och säker ansiktsidentifiering och registrering av personer för användning av Signing Service. Med den kostnadsfria RA App kan identifierings- och registreringsprocessen för personer för den elektroniska signaturen utföras oberoende av kunder och partners.

 

Starta en RA-byrå

För att få tillgång till det kostnadsfria RA App, slutar du ett så kallat RA Agency-avtal med oss, som enligt avtal reglerar och delegerar aktiviteterna för Registration Agent (RA-agent). I detta avtal utses en första registreringsagent (RA Agent), en så kallad Master RA Agent. Master RA Agent blir först identifierad och kommer att utbildas av Swisscom. Därefter kan Master Agent identifiera andra anställda i sin egen organisation och marknadsföra dem som RA Agents eller Master RA Agents. De befordrade anställda går automatiskt igenom en kort e-inlärning och kan sedan ladda ner RA App från de vanliga App Stores, logga in och börja oberoende med ansiktsidentifiering av personer för den elektroniska signaturen. Dessutom får master-RA-agenten tillgång till ett administrationsverktyg för RA-tjänsten för att utföra administrationen av RA-byrån.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom