Smart Registration
Service

laglig identifiering och registrering för elektronisk signatur

Den elektroniska signaturen kräver en unik identifiering av användaren. Vår Smart Registration Service (SRS) möjliggör koppling av identifiering med en autentiseringsmetod för elektronisk signering utan omidentifiering för varje signatur. Detta inkluderar ett paket med olika identifieringsmetoder, t.ex. SRS Video, SRS Bank, SRS Direct eller SRS eID. SRS erbjuder ett standardiserat gränssnitt som du flexibelt kan integrera i ditt arbetsflöde för att göra det möjligt för dina slutkunder att använda elektroniska signaturer. Du kan hitta ett exempel på en sådan integration på vår identifieringssida .

Effektivitet

Med en engångsregistrering och identifiering av SRS kan dina kunder signera flera gånger och använda Signing Service. Beroende på identifieringsmetod kan signering ske under en viss tid, t ex 5 år med videolegitimation. I signaturprocessen använder du endast autentiseringsmetoden för att uttrycka avsiktsförklaringen för signaturen.

Anpassat

Du väljer de mest lämpliga identifieringsmetoderna för din process och erbjuder detta till dina slutkunder baserat på deras krav, matchande:

 • det rättsområde EU eller Schweiz där undertecknandet ska ske,
 • underskriftens juridiska vikt: kvalificerad eller avancerad
 • de tekniska möjligheter som din slutkund har.

Bästa metoderna på marknaden

Med integrationen av Smart Registration Service får du tillgång till de bästa och mest innovativa metoderna för identifiering på marknaden. Detta gör att du snabbt och effektivt kan utrusta dina slutkunder med elektroniska signaturer.

Lagligt överensstämmande

Våra revisorer kontrollerar kontinuerligt våra processer och system som en ackrediterad certifieringsmyndighet och leverantör av trust services i EU och Schweiz (i enlighet med eIDAS och ZertES). Samtidigt är alla registreringsprocedurer som erbjuds i SRS tillåtna i relevanta jurisdiktioner enligt underskriftens lagliga vikt (kvalificerad eller avancerad).

Integrationen av Smart Registration Service

Som tjänsteleverantör eller partner till en signaturapplikation kan du integrera Smart Registration Service-gränssnittet (API) med liten ansträngning och tid eftersom gränssnittet är baserat på beprövade standardprotokoll. Vi tillhandahåller dig en detaljerad integrationsguide och onlinedokumentation. Därmed kan du erbjuda dina slutkunder möjligheten att identifiera sig för den elektroniska signaturen direkt i din ansökan. Åtkomst och auktorisering av tjänsten görs via en åtkomstnyckel som tillhandahålls av Swisscom.

Hur fungerar Smart Registration Service efter integration?

 1. Tjänsteleverantörens kundportal begär katalogen över möjliga identifieringsmetoder (t.ex. SRS Video, SRS Bank eller SRS eID) från Swisscom. Den godkända jurisdiktionen (eiDAS – EU/ ZertES – Schweiz) och signaturnivån (avancerad eller kvalificerad) överförs.
 2. Tjänsteleverantören väljer lämpliga identifieringsmetoder för sin kundportal.
 3. Swisscom öppnar en order med identifieringspartnern och tillhandahåller en URL till slutkunden i tjänsteleverantörens kundportal.
 4. Slutkunden omdirigeras till identifieringspartnerns portal och går igenom identifieringsprocessen enligt vald identifieringsmetod.
 5. Identifieringspartnern förser Swisscom med bevisdata för identifieringen och den registrerade autentiseringsmetoden.
 6. Swisscom skickar ett SMS till slutkunden via det mobilnummer som anges i identifieringsprocessen med en begäran om att godkänna användarvillkoren.
 7. Slutkunden öppnar länken i SMS:et och godkänner användarvillkoren på Swisscom-portalen.
 8. Tjänsteleverantören har möjlighet att använda slutkundens identifieringsdata för sina egna ändamål.

Anslutning av egen identifieringsmetod

Som tjänsteleverantör, partner till signaturapplikation eller identitetsleverantör har du också möjlighet att koppla din egen identifieringsmetod till Smart Registration Service. Integrationen kräver efterlevnad av kraven i lagstiftningen och gällande regelverk samt ett implementeringskoncept och vid behov en revision. Vi stödjer dig i skapandet av implementeringskonceptet och revisionsprocessen och överlämnar frisläppandet för ditt förfarande till ansvariga myndigheter för godkännande. Du hittar mer information i vår vitbok .

Är du
intresserad?

Kontakt

Processsteg

Alla identifieringsmetoder har till uppgift att säkerställa din identitet utifrån dina identifikationshandlingar eller andra erkända bevis. I ett andra steg kopplas din autentiseringsmetod baserad på ditt mobilnummer till din identifiering. I denna process signeras de insamlade uppgifterna elektroniskt av ansvarig identifierings- eller registreringsmyndighet och lagras som bevis i SRS i en särskilt skyddad databas. För varje post skickar SRS en SMS-bekräftelse till användaren för att acceptera användarvillkoren för signing service.

1. Videosamtal till en agent

Du kommer att få din personliga webbadress eller omdirigeras direkt till videoidentifieringstjänsten. För att garantera god kvalitet när du utför videosamtalet och identifieringen kan du ladda ner identifieringspartnerns app för optimal kamera- och mikrofonanvändning. Du hittar instruktioner för att ladda ner appen på respektive hemsida. Tyska och engelska språk stöds.

2. Bevis identitet baserat på ID-handling

I kontakt med videoagenten måste du visa fram- och baksidan av ditt ID-kort eller pass. Du kan behöva flytta ditt ID-dokument fram och tillbaka så att videoagenten för identifieringspartnern kan känna igen de optiska säkerhetsfunktionerna. Videoagenten kan också ställa vissa säkerhetsfrågor till dig, t.ex. innehållsfrågor om ditt ID-kort eller ber dig att göra vissa gester framför kameran. På så sätt kontrollerar agenten din "livlighet" och kan utesluta en prefabricerad "fake video".

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

För att slutföra registreringen måste du ange ditt mobilnummer. Du verifierar ditt mobilnummer genom att få ett engångslösenord via sms. Därefter är videoidentifieringen klar. Sedan får du ytterligare ett SMS med en länk till en webbadress till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att använda Signing Service.

Identifieringsmetoder

1. Verifiering av personuppgifter

Du kommer att få en webbadress eller omdirigeras direkt till bankens identifieringstjänst. I webbmasken kommer du att bli ombedd att ange dina personuppgifter, t.ex. namn, bostadsadress, födelsedatum, födelseort och nationalitet samt ditt mobilnummer. Om du redan har lämnat dina personuppgifter till din signaturapplikationsleverantör kommer de att visas automatiskt och du kan korrigera dem. Ditt namn måste exakt överensstämma med namnet som du har angett för ditt nuvarande konto hos din bank.

2. e-Banking Inloggning med referenstransaktion

Ange nu dina inloggningsuppgifter för e-Banking. Nästan alla tyska banker stödjer identifieringen. Sedan initierar du en överföring på 0,10 € till identifieringspartnern med hjälp av din banks transaktionsbekräftelsemetod (t.ex. bankspecifik app, Flicker-TAN, etc.). De 10 centen kommer att överföras tillbaka efter några dagar.

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

Nu kommer ditt angivna mobilnummer att kontrolleras. Det bör vara mobilnumret som du har länkat till Mobile ID authenticator-appen och som du vill använda för signaturen i framtiden. För detta ändamål får du ett engångslösenord via sms och bekräftar sedan detta i webbmasken. Din videoidentifiering är nu klar. Sedan kommer du att få ytterligare ett SMS med länken till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att oss Signing Service

Identifieringsmetoder

1. Hitta en offentlig registreringsmyndighet nära dig

Med hjälp av en karta över Schweiz kan du söka efter en offentlig registreringsmyndighet för signaturen nära dig. Många Swisscom-butiker i hela Schweiz erbjuder denna tjänst med gratis registrering av signaturen. Se till att du bara besöker en butik som är listad. Innan du besöker butiken, se till att du har länkat din autentiseringsmetod Mobile ID eller Mobile ID app till ditt mobilnummer.

Till SRS Direct

2. RA-agent verifierar personligen din identitet

Du besöker butiken personligen och ber om en "elektronisk signaturregistrering". En anställd i butiken, som är utbildad till RA-agent, ber om ditt giltiga ID eller pass, skannar och kontrollerar dina identitetsuppgifter med RA-appen. Baserat på de visuella och haptiska egenskaperna verifierar medarbetaren äktheten av ditt ID-dokument. Efteråt tar RA-agenten ett foto på dig som bevis på din personliga närvaro.

3. Verifiera mobilnummer och bekräfta SMS

Slutligen ber butiksanställda om ditt mobilnummer, som du vill använda för din signatur i framtiden. För detta kontrollerar agenten ditt mobilnummer genom att ge dig ett snabbt samtal på din mobiltelefon för att försäkra dig om att det stämmer. Efteråt bekräftar RA-agenten registreringen och du får automatiskt ett SMS med länken till användarvillkoren för Swisscom Trust Services för att använda Signing Service.

Identifieringsmetoder

1. Starta eID-metoden och ladda ner appen

Efter att du har angett dina personuppgifter får du din personliga webbadress eller omdirigeras direkt till identifieringsleverantören för eID. För att garantera en god kvalitet på eID-identifikationen kan du ladda ner identifieringspartnerns app. Du hittar instruktioner för att ladda ner appen på respektive hemsida.

2. Bevis identitet med elektroniskt tyskt identitetskort

I appen för identifieringsleverantören anger du ditt efternamn och koden som visas på webbplatsen för att starta processen. I processen väljer du din tillgängliga ID-handling (tyskt ID, tyskt pass eller uppehållstillstånd), verifierar ditt mobilnummer och scannar ID-handlingen. Sedan, med ditt samtycke, läses uppgifterna ut ur ID-handlingen genom att ange din personliga ID-pin och använda NFC-funktionen på din mobiltelefon.

3. Acceptera användarvillkoren

Efter att ha fyllt i eID-identifieringen i appen får du ett SMS med en länk till användarvillkoren för Swisscom Trust Services så att du kan använda signing service.

Identifieringsmetoder


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom