Repository

I vår repository hittar du dokument om Swisscom CA med dess Public Key Infrastructure (PKI):

  • Certifikatpolicyer (CP) och Certification Practice Statements (CPS) – dessa dokument beskriver registreringsprocessen, hanteringen av privata nycklar, nyckelreglering, det tekniska skyddet av PKI-system och juridiska aspekter.
  • Villkor


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom