IndustriFinans & Bank

Bankerna står inför stora utmaningar på grund av digitaliseringen. Å ena sidan måste de digitalisera sina egna processer, å andra sidan attackerar innovativa fintechs etablerade affärsmodeller. Följande gäller för båda: Idag förväntar sig kunderna smidiga, snabba och ändå säkra processer.

 

Finanssektorn känner den digitala transformationens fulla kraft. Föredragna av den nuvarande lågräntepolitiken letar investerare efter alternativ till klassiska sparformer och hittar gott om dem. Från ETF:er till kryptovalutor, det finns en mängd olika investeringsformer som är lätta och billiga tillgängliga. För att inte hamna på efterkälken måste etablerade institutioner även erbjuda sina kunder digitala produkter och tjänster.

Å andra sidan är en digital-first-strategi kärnan i nystartade företags affärsmodell. Utmaningarna är snarare att få de innovativa tjänsterna i linje med de komplexa gällande riktlinjerna och att samtidigt leverera den bästa kundupplevelsen. Oavsett om det är digitaliseringen av befintliga processer eller designen av digitala affärsmodeller som uppfyller kraven, är Swisscom Trust Services rätt partner för finanssektorn.

«Fördelen med att använda Swisscoms produkter Trust Services för våra lösningar är Swissness. Vi har många kunder som verkar inom den offentliga sektorn eller på starkt reglerade marknader. Det är en fördel att Swisscom Trust Services uppfyller alla efterlevnads- och lagkrav. Det är också en fördel att du inte längre behöver några smarta kort eller ytterligare hårdvarukomponenter för elektronisk signering utan helt enkelt kan använda din mobiltelefon, som alla alltid har med sig nu för tiden. Detta är verkligen en stor fördel för våra kunder.»

Oliver Huser

VD för objekt

Rätt lösning för varje användningsfall

Inom finanssektorn sker många spännande utvecklingar och nya affärsmodeller hela tiden. För många användningsfall kan Swisscom Trust Services dra nytta av ett omfattande partnernätverk och beprövade standardlösningar. Men det är också möjligt med egen utveckling för speciella utmaningar.

I det senare fallet finns våra experter till hands för att ge råd under hela processen. De kontrollerar vilka lösningar ur vår tjänsteportfölj som kommer i fråga och kan knyta kontakter med olika kompetenta partners, till exempel när det gäller att programmera och implementera individualiserade identifieringsmetoder och elektroniska signaturer i befintliga komplexa mjukvarulösningar eller specifika processer.

Kompetent rådgivning i alla faser

Branschexperterna på Swisscom Trust Services analyserar krav, problem och tidigare processer för intresserade parter i detalj innan de utarbetar ett erbjudande. Beroende på användningsfallet kan detta bestå av integrering av en standardiserad (partner)lösning eller en utveckling specifikt anpassad för användningsfallet.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom