Avtryck

Swisscom Trust Services Ltd.
Hardturmstrasse 3
8005 Zürich
Schweiz

UID-nr: CH-489.728.447
CH-ID: CH02030497745
EHRA-ID: 1473754
Ansvarigt kontor: Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Telefon: +43 720 82 89 89
E-post: MSC.Support@swisscom.com

 

Juridisk information

Swisscom Trust Services AG är ett helägt dotterbolag till Swisscom. Företaget utvecklar och distribuerar följande trust services och tillhandahåller relaterade tjänster av:

  • Swisscom (Schweiz) Ltd. är en erkänd leverantör av certifieringstjänster i Schweiz i enlighet med Federal Electronic Signature Act (ZertES)
  • Swisscom IT Service Finance SE är en erkänd leverantör av betrodda tjänster i Österrike i enlighet med EU: s förordning om elektronisk identifiering och Trust Services för elektroniska transaktioner inom den inre marknaden (eIDAS-förordningen).

 

Du hittar vår signing service dataskyddsförklaring här .


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom