Mobile ID

För närvarande är inga tekniska svårigheter kända.

Signature Service

För närvarande är inga tekniska svårigheter kända.

Smart Registration Service

För närvarande är inga tekniska svårigheter kända.

Service State Smart Registration Service uppdaterad

05. January 2020

Läget för Smart Registration Service ändrades från gult till grönt

Service State Smart Registration Service uppdaterad

21. October 2020

Läget för Smart Registration Service ändrades från grönt till gult

AIS: ny kombinerad tidsstämpel nu vid liv

29. June 2020

Den nya kombinerade tidsstämpeln för kvalificerade tidsstämplar i CH och EU är nu aktiv.

Tekniska nyheter om våra tjänster

  • Mobile ID
  • Signature Service
  • Smart Registration Service

Tekniska uppdateringar - Mobile ID

Inga uppdateringar tillgängliga

Tekniska uppdateringar - Signature Service

Problem på grund av Corona-krisen

Som en del av den ökade användningen av hemmakontoret kan vissa nätverksproblem uppstå pga

  • Nätverksöverbelastning
  • Nätverksunderhållsaktiviteter för att skapa mer kapacitet för VPN-anslutningar, Skype etc. eller för att prioritera tjänster
EN Statement Swisscom B2B 2 (PDF-Fil, 54.66 KB)

All-in Signing Service: Nya beslut från Federal Counsil angående videoidentifiering i Schweiz

02. April 2020, Endast Schweiz

Ta en titt på de utvidgade möjligheterna för användare att använda videoidentifiering med QES i Schweiz även om de inte är finansiella organisationer:

http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/7365a1e1-bd45-430d-83b5-5f6980245f2a/white paper bundesratsbeschluss-en.pdf? idxme = pex-search

All-in Signing Service: möjlighet att kontrollera möjligheten att registrera sig för MobileID-kunder

09. April 2020, schweiz

MobileID-kunder kan nu kontrollera på sidan www.mobileid.ch/de/my-mobile-id om de är tillräckligt registrerade för kvalificerad elektronisk signatur enligt ZertES eller eIDAS. Dessutom tillåter den nya portalen nya möjligheter till egenvård för mobileID.

Tekniska uppdateringar - Smart Registration Service

Identifieringsportal: Identifieringar endast via webbläsare

11. May 2020, över hela världen

För närvarande kan identifieringarna som utförs via portalen https://trustservices.swisscom.com/identification-landingpage endast realiseras med hjälp av webbläsaren, dvs appen för identity.tm kan inte användas i detta sammanhang.

Registreringar är också möjliga i Swisscom Shop SBB Station Bern

12. May 2020, Bern, Schweiz

Från och med 12 maj är registreringar möjliga i Swisscom-butiken på Bern-stationen. Se även vår nyhetssida.

Teknisk information relaterad till utgången av ZertES Art7a, Video Identification

05. October 2020

Observera att denna ändring kan påverka användarnas signaturer om verifieringssamtalet som utförs av din signaturapplikation inte tar hänsyn till jurisdiktionen (standard = ZertES). Mer information här: https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/5f4322cf-3530-4d6a-b26f-b8f685f8d069/VerifyID4Signing-en.pdf Och: https://rasp.scapp.swisscom.com/swagger -ui.html # / AIS / verifiera bevis

Certifikatuppdateringar

Ny CA4 i oktober

15. February 2021, schweiz

Nya CA4

De nya reglerna kräver att certifieringstjänsteleverantörer och förtroendeleverantörer använder bättre algoritmer för att säkerställa pålitligheten hos signaturer i framtiden. Swisscom kommer först att ersätta rotcertifikatinstansinstansen (CA) för Schweiz (CH-jurisdiktion) och senare också för EU (eIDAS-jurisdiktion) och därigenom anpassa hela certifikatkedjan och tillhandahålla de nya algoritmerna. Detta gäller å ena sidan den så kallade "paddingalgoritmen" som kommer att byta från nuvarande SASSA-PKCS1 v1_5 till RSASSA-PSS, och å andra sidan nyckellängden, som kommer att ökas från 2048 till 3072.

Vilka är konsekvenserna?

  • Storleken på signaturen i det signerade dokumentet ändras, dvs. signaturen tar mer plats. Eftersom signaturapplikationer gör uppskattningar efter bästa kunskap om hur mycket utrymme en signatur kräver, kan det vara så att denna uppskattning inte längre är korrekt och därför är en signatur inte längre möjlig.
  • Om du använder standardapplikationer som visar betrodda signaturer, till exempel Adobe Reader, fortsätter den senare att lita på signaturerna. Men om du har speciella applikationer som först kräver certifikatkedjans rotcertifikat måste du installera om det.

När kommer ändringarna att träda i kraft?

Vi planerar en övergång under kvartal I / II 2021. Utöver det befintliga kontot ("ClaimedID") kommer vi att utfärda ett nytt ClaidedID baserat på den nya certifikatkedjan till kunderna. Efter 2-3 månader stänger vi av de gamla anspråks-ID-erna. I detta avseende är det möjligt att testa och växla individuellt under denna tidsperiod.

Vad behöver du göra?

Om du är utvecklare av den signaturapplikation du använder bör du följa anmärkningarna på utvecklingsinformationssidan https://github.com/SCS-CBU-CED-IAM/AIS/wiki/Swisscom-CA-4 . Annars bör du informera partnern som gav dig signaturansökan. Samtidigt kommer vi dock också att informera alla våra partners.

Vi kommer att informera dig med mer information i februari 2021.


We want to provide you with the latest help content in your own language as quickly as possible. This page has been automatically translated and may contain grammar errors or inaccuracies.