Swisscom sekretesspolicy

Vi respekterar våra kunders integritet och personliga rättigheter. Därför bryr vi oss om ansvarsfull och juridiskt överensstämmande hantering av personuppgifter. I sekretesspolicyn lär du dig vilka data Swisscom samlar in, varför den gör det och hur du kan påverka arkivering och användning av dina uppgifter.

Vi respekterar våra kunders integritet och personliga rättigheter. Därför bryr vi oss om ansvarsfull och juridiskt överensstämmande hantering av personuppgifter. I sekretesspolicyn lär du dig vilka data Swisscom samlar in, varför den gör det och hur du kan påverka arkivering och användning av dina uppgifter.

Sekretesspolicy för online-data Swisscom Trust Services AG

Dataskyddspolicy Swisscom Trust Services AG

Dataskyddspolicy Swisscom (Schweiz) AG för certifikattjänster

Dataskyddspolicy Swisscom IT Services Finance SE för Trust Services


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom