2023-02-17 Problem med den schweiziska validatorn

1. December 2022, Endast schweiziska QES

Vi har blivit medvetna om att vissa korrekta QES-signaturer från våra partners inte tolkas korrekt och därmed valideras av Validatorn i Schweiz (https://validator.ch). Dessa är infogade visuella signaturfält som leder till ett högt häckningsdjup i signaturobjektet. Problemet har åtgärdats på validatorns ansvariga kontor och kan inte spåras tillbaka till fel hos partnern eller ens Swisscom Trust Services i utfärdandeprocessen. Således visas giltiga signaturer felaktigt som "ogiltiga" (röda kryss).


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom