Signing Service

för juridiskt giltiga elektroniska signaturer och sigill i Europa (eIDAS) och Schweiz (ZertES)

Lätt att integrera fjärrsignaturer som en tjänst-bli en partner och följ dina kunder in i den digitala framtiden. Signing Service är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för våra partnerapplikationer att lagligt signera dokument elektroniskt och ge dem en tidsstämpel. Som ett kärnelement i digitaliseringen är den elektroniska signaturen lösningen för att avsluta affärsprocesser online.

Paneuropeisk lösning

Signing Service är den enda europeiska signatur- och tätningslösningen som täcker de två juridiska områdena EU/EES och Schweiz med ett gränssnitt, i enlighet med eIDAS -förordningen och ZertES Signature Act. Vår support talar ditt språk: tyska, engelska, franska och italienska.

Flexibel

Vi erbjuder ett komplett paket med signatur, identifiering och avsiktsuttryck som du enkelt kan integrera i dina processer resp. applikationer. Vi gör det också möjligt för dig att byta enskilda komponenter som du vill, till exempel om du vill integrera och använda din egen autentiserings- eller identifieringslösning.

Vit märkning

Använd fördelarna med vår marknadsdefinierande teknik i backend och förbli ansiktet för dina kunder med din process resp. ansökan som tidigare. Vårt alternativ för vit märkning gör det möjligt.

Pålitlig

Under signeringsprocessen överför du bara en hash (komprimerad dokumentdata) så att vi inte kan se ditt dokumentinnehåll. Bearbetning och identitetsverifiering sker i säkra datacenter med geografisk redundans i Schweiz. Revisorer kontrollerar ständigt att vi följer alla bestämmelser enligt schweizisk och EU -lagstiftning.

Signeringsprocessen

1. Naturliga personer

En fysisk person, t.ex. en anställd på hemmakontoret, gillar att underteckna ett kontrakt eller annat digitalt dokument elektroniskt. En persons signatur är lämplig för detta ändamål.

2. Identifiera en gång – signera flera gånger.

För att kunna använda Signing Service måste den fysiska personen identifieras en gång med en identifieringsapplikation. Vår Smart Registration Service (SRS) utför denna identifiering med hjälp av t.ex. den kostnadsfria registreringsmyndighetsappen (RA-appen), SRS Video, SRS Bank eller någon annan befintlig och godkänd (KYC) process. RA-appen erbjuder alla möjlighet att självständigt utföra ansikte-2-ansikte identifiering av kollegor, kunder eller partners i ett företag som en RA-agent.

3. Autentisering

En avsiktsförklaring begärs för varje personlig signatur. Denna avsiktsförklaring utförs med autentiseringsmetoden definierad under identifieringsprocessen. Som standardverifieringsmetoder för den kvalificerade signaturen erbjuder vi Mobile ID, Mobile ID Authenticator App med fingeravtryck/ ansiktsigenkänning eller en kombination av lösenord/ engångslösenord via SMS.

4. Begäran om underskrift

En signaturapplikation, t.ex. en av vår partners eller en egenutvecklad applikation, begär en signatur från Swisscom. Programmet skapar en dokumenthash och överför det till Swisscom.

Efter autentisering och avsiktsförklaring utfärdas ett engångs korttidsunderskriftscertifikat vid personliga signaturer. Som ett resultat är det inte nödvändigt att tillhandahålla en process för återkallelse av certifikat.

5. Tidsstämpel

Utöver signaturen läggs en tidsstämpel till. Tidsstämpeln tjänar till att verifiera att en signatur var giltig vid en viss tidpunkt och möjliggör långsiktig validering av signaturen efter att (korttids) certifikatets giltighetstid upphörde.

6. Signaturansökan

Du kan antingen integrera Signing Service till en tillgänglig på marknaden eller egenutvecklad signaturapplikation.
Om så önskas hänvisar vi dig gärna till en lämplig signaturapplikation från våra partners. I ansökan visas dokument som ska undertecknas och förbereds för underskrift. Genom att skicka komprimerad data för dokumentet (kallat "hashvärden") har Swisscon ingen slutsats om dokumentinnehållet. Efter signaturprocessen skickas det signerade hashdokumentet tillbaka till signaturapplikationen, vilket skapar ett signerat dokument baserat på denna signerade hash. Många standardbibliotek på marknaden stöder transformationsdokumentet-hash-dokumentet.

Är du
intresserad?

Kontakta en expert

Portfölj av Signing Service för våra partners

Erbjuder du en applikation eller använder en befintlig lösning av ett kontraktsystem och vill förlänga den med elektroniska signaturer?

Integrationen av Signing Service, baserad på ett enkelt REST- eller SOAP-API, möjliggör snabb överföring av dokumenthashvärden till din applikation och genererar därmed kortlivade "on-demand" eller "one-shot" signaturcertifikat inklusive gratis kvalificerade tidsstämplar för personliga underskrifter eller företagstätningar på avtalshandlingar. Dessa signaturcertifikat kan utfärdas helt på distans för både kvalificerad eller avancerad nivå enligt EU -förordningen eIDAS och schweizisk federal lag ZertES.

I portföljen Signing Service ingår:

Elektroniska personliga signaturer

Signing Service erbjuder kvalificerade och avancerade elektroniska signaturer för fysiska personer. Elektroniska signaturer är lämpliga för att teckna digitala kontrakt som tillhandahålls undertecknaren via en online signaturportal eller en applikation. Fördelen jämfört med en handskriven signatur är att elektroniska signaturer kan säkerställa integriteten, äktheten och tidpunkten för signaturen av en person på det digitala dokumentet.

Elektronisk tätning

För juridiska personer (t.ex. organisatoriska signaturer) erbjuder Signing Service avancerade och kvalificerade förseglingar. Elektroniska tätningar är lämpliga för massutskick av dokument och fakturor. Dessutom säkerställer ett elektroniskt sigill integritet, tidpunkten för förseglingen av en juridisk person och äkthet på digitala dokument.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom