Signing Service

för juridiskt giltiga elektroniska signaturer och sigill i Europa (eIDAS) och Schweiz (ZertES)

Lättintegrerade fjärrsignaturer som en tjänst – bli en partner och följ dina kunder in i den digitala framtiden. Signing Service är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt för våra partnerapplikationer att lagligt signera dokument elektroniskt och förse dem med en tidsstämpel. Som en central del av digitaliseringen är den elektroniska signaturen lösningen för att avsluta affärsprocesser online.

Paneuropeisk lösning

Signing Service är den enda europeiska signatur- och förseglingslösningen som täcker de två rättsområdena EU/EES och Schweiz med ett gränssnitt, i enlighet med eIDAS-förordningen och ZertES Signature Act. Vår support talar ditt språk: tyska, engelska, franska och italienska.

Flexibel

Vi erbjuder ett komplett paket av signatur, identifiering och avsiktsuttryck som du enkelt kan integrera i dina processer resp. applikationer. Vi gör det också möjligt för dig att byta ut enskilda komponenter som du vill, till exempel om du vill integrera och använda din egen autentiserings- eller identifieringslösning.

Vit märkning

Använd fördelarna med våra marknadsdefinierande teknologier i backend och förbli ansiktet utåt mot dina kunder med din process resp. ansökan som tidigare. Vårt alternativ för vita märkning gör det möjligt.

Pålitlig

Under signeringsprocessen överför du bara en hash (komprimerad dokumentdata) så att vi inte kan se ditt dokumentinnehåll. Behandling och identitetsverifiering sker i säkra datorcenter med georedundans i Schweiz. Revisorer kontrollerar hela tiden att vi följer alla bestämmelser enligt schweizisk och EU-lagstiftning.

Signeringsprocessen

1. fysiska personer

En fysisk person, t.ex. en anställd på hemmakontoret, gillar att elektroniskt underteckna ett kontrakt eller ett annat digitalt dokument. En personsignatur är lämplig för detta ändamål.

2. Identifiera en gång – signera flera gånger.

För att kunna använda Signing Service måste den fysiska personen identifieras en gång med en identifieringsansökan. Vår Smart Registration Service (SRS) utför denna identifiering genom att använda t.ex. den kostnadsfria Registration Authority-appen (RA-App), SRS Video, SRS Bank eller någon annan befintlig och godkänd (KYC) process. RA-appen ger alla möjligheten att självständigt utföra face-2-face identifiering av kollegor, kunder eller partners i ett företag som RA-agent.

3. Autentisering

En avsiktsförklaring begärs för varje personlig signatur. Denna avsiktsförklaring utförs med den autentiseringsmetod som definierades under identifieringsprocessen. Som standardautentiseringsmetoder för den kvalificerade signaturen erbjuder vi Mobile ID, Mobile ID Authenticator App med fingeravtryck/ansiktsigenkänning eller en kombination av lösenord/engångslösenord via SMS.

4. Begäran om signatur

En signaturansökan, t.ex. en av våra partners eller en egenutvecklad ansökan, begär en signatur från Swisscom. Applikationen skapar en dokumenthash och överför den till Swisscom.

Efter autentisering och avsiktsförklaring utfärdas ett engångs-, korttidssignaturcertifikat vid personliga signaturer. Som ett resultat är det inte nödvändigt att tillhandahålla en process för återkallelse av certifikat.

5. Tidsstämpel

Utöver signaturen tillkommer en tidsstämpel. Tidsstämpeln tjänar till att verifiera att en signatur var giltig vid en viss tidpunkt och tillåter långsiktig validering av signaturen efter det att giltighetstiden för det (kortsiktiga) certifikatet upphör.

6. Ansökan om signatur

Du kan antingen integrera Signing Service till en tillgänglig på marknaden eller egenutvecklad signaturapplikation.
Om så önskas hänvisar vi dig gärna till en lämplig signaturansökan från våra partners. I ansökan visas dokument som ska undertecknas och förbereds för underskrift. Genom att skicka komprimerad data av dokumentet (känd som "hash-värden"), har Swisscon ingen slutsats om dokumentets innehåll. Efter signaturprocessen skickas det signerade hashdokumentet tillbaka till signaturapplikationen, som skapar ett signerat dokument baserat på denna signerade hash. Många standardbibliotek på marknaden stöder transformationsdokument-hash-dokument.

Är du
intresserad?

Ta kontakt med en expert

Portfölj av Signing Service för våra partners

Du erbjuder en applikation eller använder en befintlig lösning av ett avtalssystem och vill utöka den med elektroniska signaturer?

Integrationen av Signing Service, baserad på ett enkelt REST eller SOAP API, möjliggör snabb överföring av dokumenthashvärden till din applikation och genererar därmed kortlivade "on-demand" eller "one-shot" signaturcertifikat inklusive gratis kvalificerade tidsstämplar för personliga signaturer eller företagssigill på kontraktshandlingar. Dessa signaturcertifikat kan utfärdas helt på distans för både kvalificerad eller avancerad nivå enligt EU-förordningen eIDAS och schweizisk federal lag ZertES.

I portföljen Signing Service ingår:

Elektroniska personliga signaturer

Signing Service erbjuder kvalificerade och avancerade elektroniska signaturer för fysiska personer. Elektroniska signaturer är lämpliga för att teckna digitala kontrakt som tillhandahålls undertecknaren via en signaturportal online eller en applikation. Fördelen jämfört med en handskriven signatur är att elektroniska signaturer kan säkerställa integriteten, äktheten och tidpunkten för signaturen av en person på det digitala dokumentet.

Elektronisk tätning

För juridiska personer (t.ex. organisatoriska signaturer) erbjuder Signing Service avancerade och kvalificerade sigill. Elektroniska sigill är lämpliga för massutskick av dokument och fakturor. Dessutom säkerställer ett elektroniskt sigill integritet, tidpunkten för förseglingen av en juridisk person och äkthet på digitala dokument.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom