Online sekretesspolicy för Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services' sekretesspolicy online beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du är på trustservices.swisscom.com eller kontaktar Swisscom Trust Services via denna webbplats.

Klicka här för att ändra dina cookieinställningar

1 Behandling av personuppgifter, kategorier

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar person. Utöver dina kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, adress eller e-postadress och annan information som du lämnar till oss, till exempel vid registrering, vid beställning eller i samband med nyhetsbrevsförfrågningar, deltagande i utlottningar eller undersökningar och liknande, detta kan även inkludera IP-adressen som vi registrerar när du besöker vår webbplats, och vi kan kombinera den med annan information, såsom vilka sidor som besöks och svar på de erbjudanden som visas på våra webbplatser. Se i detta avseende kapitel 1 i den övergripande redogörelsen.

I allmänhet finns det ingen juridisk eller avtalsenlig skyldighet att lämna ut personuppgifter. Vi kommer dock att behöva samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för att inleda och behandla ett avtalsförhållande. Annars kommer vi inte att kunna ingå eller fortsätta det relevanta avtalet. Behandlingen av vissa uppgifter när du använder våra webbplatser är också oundviklig. Av tekniska skäl kan loggningen av vissa (men i allmänhet icke-personliga uppgifter) förhindras.

Under vissa omständigheter kan du vilja eller behöva förse oss med personuppgifter från tredje part. Observera att du i sådana fall måste informera relevanta personer om denna integritetspolicy och säkerställa riktigheten av personuppgifterna i fråga.

 

2. Syfte med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter på våra webbplatser för ändamål som:

 • fullgörandet av kontraktet, dvs

  • initiering av ett avtal, inklusive men inte begränsat till förfrågningar om initiering av avtalet, prisinformation, teknisk information om utbudet av tjänster m.m.
  • säkerställa kundsupport, t.ex. frågor om funktionsfel eller saknade funktioner

 • intresse för att bedriva marknadsföring: Vi tar emot din förfrågan om ett nyhetsbrev eller om registrering till ett av våra webbseminarier och utbildningar och förser dig med aktuell information om våra tjänster.
 • Vidareutveckling av våra tjänster: Dina önskemål är relevanta för vidareutvecklingen av våra produkter och ökar därmed också vår kundnöjdhet och konkurrenskraft i övrigt.

Ytterligare information om ändamålen med behandlingen finns i avsnitt 2 i det omfattande uttalandet nedan.

 1. Rättslig grund för behandling

Behandlingen av personuppgifter kräver en laglig grund. Behandlingen av dina personuppgifter bygger i allmänhet på en eller flera av följande rättsliga grunder: Behandlingen är nödvändig för

 • utföra ett kontrakt med dig eller behandla din begäran om ett kontrakt (Art. 6(1)(b) GDPR; "kontraktuell fullgörande") eller Art. 13(2) FADP
 • (ii) efterlevnad av en rättslig skyldighet (Art. 6(1)(c) GDPR; "rättslig skyldighet") eller Art. 13(2) FADP
 • (iii) eller skyddet av ett berättigat intresse (Art. 6(1)(f) GDPR; ”legitima intresse”) eller Art. 13(2) FADP
 • (iv) eller så har du uttryckligen samtyckt till behandlingen, t.ex. i en nyhetsbrevsbeställning, säljförfrågan eller webbinarreservation (Art. 6(1)(a) GDPR "samtycke").

 

3 kakor

3.1 Vad är cookies?

STS webbplatser använder så kallade cookies. Dessa är små filer som lagras på din dator eller mobila slutenhet när du besöker eller använder någon av våra webbplatser. Cookies lagrar vissa inställningar via din webbläsare. De lagrar även data om hur du interagerar med webbplatsen via din webbläsare. Närhelst en cookie aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer (cookie-ID) genom vilket din webbläsare identifieras och informationen i cookien kan användas.

De flesta av de cookies som används av oss är tillfälliga sessionscookies som automatiskt raderas från din dator eller mobila slutenhet i slutet av din webbläsarsession.

Dessutom använder vi även permanenta cookies. Dessa cookies förblir lagrade på din dator eller mobila slutenhet efter avslutad webbläsarsession. Dessa permanenta cookies förblir lagrade på din dator eller mobila slutenhet under en period mellan en månad och tio år, beroende på typen av cookie, och de avaktiveras automatiskt i slutet av den programmerade tidsperioden.

3.2 Varför använder vi cookies?

De cookies som används av oss är avsedda att möjliggöra olika funktioner på våra webbplatser. Cookies hjälper till att till exempel lagra dina standardinställningar för land och språk och din varukorg på olika sidor under en webbsession.

Genom att använda cookies kan vi också registrera och analysera surfmönster för besökare på våra webbplatser. Detta gör det möjligt för oss att designa våra webbplatser på ett mer effektivt och användarvänligt sätt och därigenom göra ditt besök på våra webbplatser så trevligt som möjligt. Dessutom kan vi visa information för dig på webbplatsen som är specifikt anpassad för dina intressen.

3.3 Vilken data samlas in?

Cookies samlar in information om användning, såsom datum och tid för besöket på våra webbplatser, namnet på den besökta webbplatsen, IP-adressen till din slutenhet samt vilket operativsystem som används. Cookies ger också information om till exempel vilka av våra webbplatser du besöker och från vilken webbsida du har besökt vår webbplats.

Cookies tillåter oss också att fastställa vilka frågor du undersökt på våra webbplatser.

3.4 Cookies från tredje part

Cookies eller liknande teknologier som sparas på din dator eller mobila slutenhet kan också komma från andra företag inom Swisscom Group eller oberoende tredje parter, såsom reklampartners och internetleverantörer.

Dessa cookies gör det möjligt för våra partnerföretag att tilltala dig med individuellt anpassad reklam och att mäta dess effektivitet. Våra partnerföretags cookies förblir lagrade på din dator eller mobila slutenhet under en period mellan en månad och tio år och kommer automatiskt att avaktiveras i slutet av den programmerade tidsperioden.

Våra annonspartners får endast tillgång till data baserat på ett identifikationsnummer (cookie-ID). Dessa uppgifter innehåller information om onlineanvändning, såsom våra webbplatser som du har besökt och innehållet som du har använt.

 

4. Vilka webbanalysverktyg använder vi?

Vi använder webbanalysverktyg för att få information om användningen av våra webbplatser och för att förbättra vår webbnärvaro. Dessa verktyg görs vanligtvis tillgängliga av en tredjepartsleverantör. Användningsinformation för webbplatsen som fångas upp med cookies för detta ändamål skickas normalt till den tredje partens server. Beroende på tredjepartsleverantör kan denna server finnas utomlands.

Data överförs med trunkerade IP-adresser, vilket förhindrar att enskilda slutenheter identifieras. IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med användning av tredjepartsverktyg kombineras inte med annan data från dessa tredjepartsleverantörer.

En överföring av denna information från tredje parts leverantörer sker endast baserat på lagstadgade bestämmelser eller som en del av avtalsdatabehandling.

Vi använder också så kallade "re-targeting-teknologier" på våra webbplatser. Detta gör det möjligt för oss att tilltala användare av våra webbplatser med reklam på tredjepartswebbplatser. Reklam visas på webbplatser med hjälp av cookies som finns i din webbläsare, ett cookie-ID och en analys av tidigare användning.

När du använder vår webbplats använder vi endast följande tredjepartscookies och spårningstekniker för att upptäcka trafik och kontrollera användningen av verktyg, samt för att korrigera fel och optimera vår webbplats:

 • Google Analytics
 • Google Ads-konvertering
 • Google Dynamic Remarketing
 • Google Maps – SRSIdent för kartvisning

 

5 Hur kan användningen av cookies och webbanalysverktyg förhindras?

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock instruera din webbläsare att inte acceptera cookies eller att fråga dig varje gång innan du accepterar en cookie från en webbplats som du besökt. Du kan också radera cookies på din dator eller mobila slutenhet genom att använda motsvarande funktion i din webbläsare.

En lista över de tekniker som används med detaljer om leverantörerna, syftet med respektive teknik, motsvarande alternativ för att förhindra eller begränsa deras användning, samt ytterligare information om respektive leverantörer finns här:

https://www.swisscom.ch/en/residential/legal-information/online-privacy.html#10.

Dessutom, genom att klicka på länken "Cookies" i sidfoten på vår webbplats, har du möjlighet att slå på eller av en samling av de viktigaste kakorna.

Om du bestämmer dig för att inte acceptera våra cookies eller våra partnerföretags cookies och verktyg kommer du inte att se viss information på våra webbplatser och kommer inte att kunna använda vissa funktioner som är avsedda att förbättra ditt besök. De sålunda valda inställningarna gäller dock endast de webbplatser som drivs av STS ( https://trustservices.swisscom.com/en/ ).

 

6 Kategorier av mottagare och gränsöverskridande behandling

Vi kan göra dina uppgifter tillgängliga för följande mottagare i enlighet med tillämpliga lagkrav:

 • Swisscom Trust Services, som förser dig med sina tjänster
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss (t.ex. tjänsteleverantörer av Swisscom Group) och
 • Affärspartners (återförsäljare) som ingår det kommersiella serviceavtalet med dig som tjänstemottagare.

Ytterligare information om utlämnande av personuppgifter till tredje part finns i avsnitt 4 i det omfattande uttalandet nedan.

 

7 Lagringsperiod och dataradering

våra personuppgifter lagras åtminstone tills ändamålet med behandlingen har uppnåtts och raderas eller anonymiseras sedan. Ytterligare information om lagringsperioden och radering av data finns i avsnitt 5 i det omfattande uttalandet nedan.

 

8 Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter, med förbehåll för de villkor som anges i tillämplig lag, såsom åtkomsträtt och rätten till rättelse eller radering, om det inte finns en laglig lagringsskyldighet. Ytterligare information om dina rättigheter finns i avsnitt 6 i det omfattande uttalandet nedan.

 

9 Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta uttalande när som helst. Den senaste versionen som publiceras på våra webbplatser ska gälla. Vi kommer att ge dig lämpligt meddelande om dessa ändringar i enlighet med tillämplig lag. För detta ändamål använder vi vår webbplats

https://trustservices.swisscom.com/sv/servicestatus/

som du också kan prenumerera på t ex via RSS.

 

10 Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående dataskydd, vänligen kontakta oss enligt följande:

 • Via telefon: +41 (0) 800 724 724, menyval "Datatjänster", nyckelord "Signing Service/ PRO-nummer: 005038814" eller från Österrike: +43 720 82 89 89
 • Med post: Swisscom Trust Services Ltd, Data Protection, Konradstrasse 12, 8005 Zürich, Schweiz
 • Via e-post: msc.support@swisscom.com

Du kan kontakta Swisscom Ltds Group Data Protection Officer enligt följande:

 • Via e-post: datenschutz@swisscom.com
 • Per post: Swisscom (Switzerland) Ltd, Dr Nicolas Passadelis, LL.M., Data Protection Officer Swisscom Ltd och Swisscom (Switzerland) Ltd, PO Box, 3050 Bern

I alla fall, citera nyckelordet "Swisscom Trust Services".

Senast uppdaterad i januari 2023

Ladda ner sekretesspolicy


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom