QES Ident Service

för friktionsfri identitetsverifiering i enlighet med den tyska lagen om penningtvätt

Enligt den tyska lagen om penningtvätt (GWG) måste skyldiga parter tydligt identifiera sina kunder eller avtalspartner inom ramen för kampen mot penningtvätt och due diligence. Inom ramen för detta rättsliga krav stöder QES Ident Service denna identitetskontroll och erbjuder ett kombinationsförfarande för identifiering och kvalificerad elektronisk signatur enligt EU-förordningen eIDAS. QES Ident Service kan ersätta fysisk fysisk identifiering på plats av fysiska personer och möjliggör digital identifiering baserad på ett tysk nätbank och ett bevis på en referensaffär.

Snabb omvandlingsfrekvens

Till skillnad från en plats- eller videoidentifiering kan du utföra QES Ident-metoden med en efterföljande kvalificerad signatur helt online och friktionsfri inom några minuter. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kostnadseffektiv

På grund av låga abortnivåer under identitetsverifiering och användningen av automatiserade processer är QES Ident mer kostnadseffektivt jämfört med andra identifieringsmetoder på marknaden.

Pålitlig

Med Swisscom som certifierad betaltjänstleverantör enligt EU-förordningen eIDAS in och en bank som identifieringspartner och skyldig part garanteras tillbörlig aktsamhet i samband med bekämpning av penningtvätt.

Enkel integration

QES Ident-gränssnittet är baserat på beprövade protokoll – REST API och kan integreras i ett befintligt digitalt kundflöde eller ombord med lite ansträngning och tid.

Hur fungerar QES Ident?

Qes Ident 1 Eng@2x

1. Inmatning av personuppgifter

För den AML-kompatibla identitetsverifieringen kommer din kund att omdirigeras från din portal till en särskild identifierings-URL för vår identifieringspartner. Efter att ha bekräftat användarvillkoren anger din kund sin personliga information i webbmasken: namn, bostadsadress, födelsedatum, födelseort, nationalitet och mobilnummer.

Qes Ident 2 Eng@2x

2. e-bankinloggning och referensaffär

Din kund väljer bankinstitut och loggar in på sitt tyska nätbank. Därefter godkänner han en 10-procentig överföring till identifieringspartnern med hjälp av bankens transaktionsautorisationsmetod.

Qes Ident 3 Eng@2x

3. Elektronisk signatur

Din kund undertecknar alla dokument med kvalificerade elektroniska signaturer, t.ex. din ansökningsblankett för att öppna ett bankkonto. För att göra det får han en engångskod via SMS som han anger för signaturgodkännande. Därefter finns all registreringsinformation för din kund inklusive bevis på referensaffären tillgänglig för dig.

Är du
intresserad?

Kontakta en expert

Integration av QES Ident Service

QES Ident Service med sitt bevis på identifiering och signatur är helt integrerat i kundens arbetsflöde. Det kan exempelvis vara tänkbart att kunden visar att personen ska identifieras ett dokument för elektronisk signatur, t.ex. en självupplysning eller kontoöppning. Kunden öppnar sedan en beställning (1) för en QES Ident med Swisscom och vidarebefordrar den person som ska identifieras till tjänsten (4, 5, 6).

Med orderöppningen överför kunden redan kända personuppgifter (1) till QES Ident Service, som personen sedan kan kontrollera och korrigera igen (valfritt) i portalen för Swisscoms identifieringspartner:

  • Förnamn och efternamn,
  • Hemadress,
  • Födelsedatum,
  • Födelseort
  • och nationalitet.

Alla uppgifter utom födelseorten kontrolleras av ett välkänt tysk kreditföretag och jämförs med uppgifterna från e-bankinloggningen. Den verifierade personen gör sedan referensöverföringen från sitt konto i Tyskland till identifieringspartnerns konto och uppfyller därmed också GWG-kravet om "omedelbarhet" (här: samma session) för överföringen som ska göras. Likaså är dokumentets hash nu också elektroniskt signerad på ett kvalificerat sätt, vilket kunden också överförde till Swisscom när han beställde (1). Den signerade hashen returneras till kunden av identifieringspartnern (8). Kunden kan skapa ett signerat dokument från den signerade hash. Detta säkerställer att innehållet i dokumentet inte kan läsas av varken Swisscom eller identifieringspartnern.

Kunden kan nu kontrollera tillåtelsen av Swisscom IT Services Finance SE : s signatur med EU: s förtroendelista och signaturcertifikatet eller genom att fråga en validerare. Dessutom får kunden loggdata om referensöverföringen direkt från Swisscoms identifieringspartner (8). Detta innebär att identifiering har utförts genom att kontrollera en kvalificerad elektronisk signatur.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom