Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Press Release

Pressmeddelande: Swisscom överför Trust Services till oberoende företag

Swisscom Trust Services kommer att buntas i nya Swisscom Trust Services AG. Detta skapar en förbättrad uppsättning för tillväxt i Schweiz och internationellt.

Swisscom överför sin tidigare Trust Services affärsavdelning till ett separat företag från och med den 1 april 2021. Detta steg tas i miljön av trust servicess väsentligt växande betydelse för digitala affärsmodeller. Aktiebolaget enligt schweizisk lag kommer att verka under namnet Swisscom Trust Services AG. Med detta steg kommer trust services att samlas i en organisation. Det nybildade företaget har ett tydligt fokus på ytterligare skalning och expansion. Swisscom Trust Services är därmed optimalt positionerat för den digitala ekonomins utmaningar i en globaliserad värld.

Behovet av effektiv, platsoberoende och helt digital undertecknande av kontrakt fortsätter att växa. Identifiering och ombordstigning av kunder såväl som undertecknande av kontrakt förblir ofta en utmaning för kundupplevelsen och är inte begränsad till starkt reglerade branscher som bank, finans och sjukvård. Den friktionsfria ekonomin kräver helt digitala processer som integreras inbyggt i affärsutbud utan förändring mellan mediaformat.

Swisscom Trust Services specialiserar sig på att omvandla komplexa regler, efterlevnadsregler och branschspecifika krav till innovativa processer och teknik. Signing Service möjliggör lagligt kompatibla signaturer upp till kvalificerad nivå enligt EU och schweizisk lag. Smart Registration Service integrerar olika identifieringsmetoder såsom videoidentifiering, bankidentifieringsprocedurer, eID-baserad identifiering eller RA-App (face2face-identifiering) i en lösning. Swisscom Trust Services är därmed redan en ledande leverantör av säkra, lättanvända och innovativa lösningar och tar nu nästa logiska steg för att möta den växande efterfrågan och verka ännu mer dynamiskt på internationella marknader. Nik Fuchs blir VD för Swisscom Trust Services AG. Tillsammans med Benoît Strölin, Product & Innovation Management och Peter Amrhyn, Technology & Delivery Management, kommer han att leda företaget.

«Med eIDAS- och ZertES-certifiering kan vi erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer i båda jurisdiktionerna samt olika identifieringsmetoder»

Nik Fuchs

VD Swisscom Trust Services AG

"Vi har arbetat med kända kunder och partners inom finans / bank, hälso- och sjukvård, mänskliga resurser och stora tekniska sektorer i hela Europa i flera år. Med eIDAS- och ZertES-certifiering kan vi erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer i båda jurisdiktionerna och vårt öppna förhållningssätt till olika identifieringsmetoder och tekniker gör det möjligt för oss att tillhandahålla skräddarsydda men ändå mycket skalbara lösningar för olika branscher. Ur ett regulatoriskt och teknologiskt perspektiv är vi redan väl positionerade för att konkurrera på konkurrenskraftiga internationella marknader. Med etableringen av det nya företaget förstärker vi nu också detta krav från företagarsidan, säger Nik Fuchs, VD Swisscom Trust Services AG.

För befintliga kunder kommer inget att förändras på den tekniska sidan som ett resultat av avknoppningen. De kan fortsätta att lita på den vanliga tjänsten och deras bekanta kontakter.

 

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services är den enda europeiska leverantören av kvalificerade elektroniska signaturer för EU-lagar (eIDAS Signature Ordinance) och Swiss (ZertES Signature Act). Som ledande leverantör av trust services i Europa möjliggör Swisscom Trust Services partners att implementera paneuropeiska digitala innovationer genom att tillhandahålla identitetsbaserade tjänster som kan köras helt på digitala plattformar, vilket eliminerar behovet av att växla mellan mediaformat. Signeringstjänsten gör det enkelt för partners och slutkunder att lägga till en elektronisk signatur till sina egna affärslösningar samtidigt som branschspecifika krav och efterlevnadsregler beaktas. Detta ger slutkunder ett stort antal alternativ som tidigare måste fyllas i på papper, såsom att teckna kontrakt, köpa försäkring, underteckna ett anställningsavtal, ansöka om ett kreditkort eller underteckna godkännandeprotokoll – digitala och juridiskt bindande.

 

Bern den 23 februari 2021

https://www.swisscom.ch/en/about/news/2021/02/23-trust-services.html


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom