att bygga de bästa tjänsterna för digital identifiering och signatur i Europa

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services AG är den enda europeiska leverantören av kvalificerade elektroniska signaturer för EU (enligt eIDAS Signature Ordinance) och Swiss (enligt ZertES Signature Act) lagliga territorier. Som ledande leverantör av trust services i Europa möjliggör Swisscom Trust Services partners att driva europeisk digital innovation genom att tillhandahålla identitetsbaserade tjänster som kan köras helt digitala utan mediestörningar. signing service gör det enkelt för partners att lägga till en elektronisk signatur till sina egna affärslösningar samtidigt som branschspecifika krav och regelefterlevnad beaktas. Detta ger slutkunder en mängd alternativ som tidigare var tvungna att slutföras på papper, såsom att teckna kontrakt, köpa en försäkring, underteckna ett anställningsavtal, ansöka om ett kreditkort eller underteckna godkännandeprotokoll – digitala och juridiskt bindande.

«Du kan locka kunder med låga priser, du kan inspirera dem med marknadsföring, men du kan bara hålla dem med innovation, råd och ärlighet.»

Ingolf Rauh

Head of Product Management, Signing Service

Vårt ledningsgrupp

Nik Fuchs
VD för Swisscom Trust Services
Kontakt
Benoît Strölin
Chef för produkt- och innovationsledning
Kontakt
Peter Amrhyn
Head of Technology & Delivery Management
Kontakt
Vi är medlemmar i dessa föreningar
Verband-Cast@2x Verband-bitkom@2x Verband-Eco@2x Verband-teletrust@2x


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom