Om Trust Services

Swisscom Trust Services är en tjänst som tillhandahålls av Swisscom IT Services Finance SE och Swisscom (Switzerland) Ltd.

Tjänsten för fjärrsignatur från Swisscom erbjuder pålitliga och kompatibla signaturer i enlighet med ETSI-standarder och eIDAS-förordningen inom EU. Det erbjuder i Schweiz pålitliga och kompatibla signaturer i enlighet med ZertES signaturlag. Swisscom IT Services Finance SE i Wien är ett dotterbolag till Swisscom (Schweiz) AG. Den erbjuder denna tjänst genom moderbolaget i Schweiz och täcker följaktligen hela den juridiska jurisdiktionen i Schweiz, EU och EES. Signaturstjänsterna använder MobileID och MobileID Authenticator som autentiseringsmedel. Identifieringen görs via RA-tjänsten.

Du hittar ytterligare information här .

Du hittar konformitetsbekräftelsen för våra tjänster här .
Här hittar du vår dataskyddsdeklaration för signaturtjänster här .

Avtryck
Swisscom IT Services Finance SE
Swisscom Trust Services
Mariahilfer Strasse 123/3
1060 Wien
österrike

Företagsregistreringsnummer: FN 378965 b
UID-nr .: ATU64741248
Företagsregister: Handelsrätt i Wien
Tel .: +43 720 82 89 89
E-post: eidas.vertrauensdienste@swisscom.com


We want to provide you with the latest help content in your own language as quickly as possible. This page has been automatically translated and may contain grammar errors or inaccuracies.