Tillbaka till Nyhets- och insiktsöversikt
Case Study

Genomföra digitala processer inom finansbranschen

Den finansiella leverantören Baloise kan helt digitalisera utmanande och högt reglerade processer med hjälp av Swisscom Trust Services partner ROCKON Digital Evolution.

 

Baloise verkar i Schweiz som en integrerad leverantör av finansiella tjänster, en kombination av bank och försäkringsbolag. Dessutom är företaget verksamt i Tyskland samt i Belgien och Luxemburg. De cirka 7 900 Baloise-anställda fokuserar på optimal kundservice samt innovativa produkter och tjänster.

När det gällde livförsäkringsansökningar och öppnande av en ny kundakt uppstod problemen med tidskrävande processer. I intresset för en optimal kundupplevelse och snabbare affärsbearbetning letade Baloise efter en komplett digital lösning.

Papperslöst konto eller försäkring

För att förverkliga enklare och snabbare affärsprocesser i den mycket reglerade finansiella miljön förlitar sig Baloise på expertisen från ROCKON Digital Evolution – expert inom området kundidentifiering och juridiskt bindande kontraktssignering med elektronisk signatur. ROCKON erhåller de erforderliga certifikaten för den kvalificerade elektroniska signaturen (QES) från Swisscom Trust Services.

Sedan lanseringen av den gemensamma lösningen i augusti 2019 har kunderna kunnat signera elektroniskt från bekvämligheten av sitt eget hem eller i filialerna. Möjliga tillämpningsscenarier inkluderar försäkringar och bankkontrakt. Under processen rådgörs kunderna individuellt av en anställd. Detta säkerställer att kundens behov tillgodoses optimalt och eventuella fel vid ifyllning av onlineformulär kan undvikas. Företaget drar därmed också nytta av snabbare processer:

"Jag märker en betydande acceleration i kundinteraktionen. Jämfört med den tidigare pappersprocessen är vi minst en vecka snabbare", säger Matthias Merki, kundrådgivare på Baloise.

Identifiering under en konsultation

Identifieringen av den kvalificerade elektroniska signaturen är föremål för strikta säkerhetsriktlinjer. Därför var det självklart i detta projekt att integrera detta steg i en personlig konsultation och att skapa en pålitlig miljö. Den moderna lösningen IdentON, identifieringstjänst från ROCKON stödjer kundrådgivarna. Under identifieringen av en kund skannas hans eller hennes visade identitetshandlingar och kontrolleras för äkthet. Swisscoms Smart Registration Service Trust Services fungerar som den tekniska infrastrukturen i bakgrunden.

Så snart kundens identitet har bekräftats har han eller hon behörighet att digitalt signera kontrakt. Kunder behöver bara sin mobiltelefon, eftersom de får en bekräftelse SMS-kod som en del av tvåfaktorsautentiseringen. Om kunden anger denna kod anses detta vara ett tydligt uttryck för avsikt och signaturen utlöses. Eftersom denna process är automatiserad kan olika kontrakt undertecknas juridiskt inom några minuter.

"Jag skulle definitivt rekommendera den elektroniska signaturen. Å ena sidan för att den gör att vi som kundrådgivare kan fokusera på andra saker i rådgivningstjänsten — nyckelordet 'mindre pappersarbete' — å andra sidan eftersom vi kontinuerligt är lära sig och flexibelt implementera operativa och tekniska förbättringar'', säger Merki.


Vi vill ge dig det senaste hjälpinnehållet på ditt eget språk så snart som möjligt. Denna sida har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel eller felaktigheter. Du kan besöka sidan där vi tar det ursprungliga innehållet från här för att undvika eventuella missförstånd.

Zoom