18.11.2020
insikt

Fjärrsignaturer med kvalificerade tätningar

Fjärrsignaturer med kvalificerade sälar har knappast varit ett problem hittills. Företagen använde stora kortläsare som tillät förseglingskort att sättas in i skift och bekräftas med en personlig PIN-kod. Varje skift tog bort dessa kort igen och det nya skiftet introducerade nya tätningskort igen.

Med lösningen från SecCommerce och Swisscom Trust Services är det nu för första gången möjligt att utfärda kvalificerade fjärrtätningar i enlighet med eIDAS och ZertES. För detta ändamål sker ombordstigning av utsedda företagsrepresentanter som vill försegla i framtiden. Dessa identifieras, de undertecknar sin ansökan om fjärrsignatur med en personlig kvalificerad signatur och en permanent säker tvåfaktorsautentisering mellan företagets förseglingsansökan och Swisscom Trust Services har upprättats. SecCommerce använder sin egen PKI, som säkrar kommunikationskanalen med dubbelriktade TLS-certifikat. Manövreringen av tätningskortläsare och tillhörande "skiftoperation" är inte längre nödvändig.

Dokument, t.ex. utgående post eller fakturor, matas automatiskt in i en försegling eller så kan enskilda dokument förseglas. Eftersom inga kort används är de tidigare genomströmningsgränserna per kort inte heller tillämpliga. Liksom med den personliga signaturen får Swisscom Trust Services bara en hash av dokumentet och kan inte se själva dokumentet.

Översatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversion)


We want to provide you with the latest help content in your own language as quickly as possible. This page has been automatically translated and may contain grammar errors or inaccuracies.